Фото без опису

Фото без описуФото без опису

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

                 20211299097                  

Фото без описуФото без опису

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

 

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

  1. Планована діяльність

Спорудження експлуатаційних свердловин №538 Західно-Хрестищенського ГКР та

№217 Ланнівського ГКР на газ і конденсат, підземні споруди. Підключення свердловин до установок підготовки вуглеводневої сировини.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності)

Проектна глибина свердловин: свердловина №217 Ланнівського ГКР – 4050 м , свердловини №538 Західно-Хрестищенського ГКР - 3470 м, профіль ствола свердловин – вертикальний, спосіб буріння – роторний, турбінний; передбачається кріплення ствола свердловин високогерметичними обсадними трубами. Для буріння свердловини №217 Ланнівського ГКР передбачається використання бурового верстату «НБО-М» з дизель- електричним приводом, для буріння свердловини №538 Західно-Хрестищенського ГКР – бурового верстату Honghua ZJ70-DBS.

Підключення свердловин включає обв’язку устя свердловин та прокладання газопроводів-шлейфів підключення до установок комплексної підготовки газу (УКПГ):

Проектна довжина газопроводу-шлейфу (Ø 89 мм) для підключення свердловин становить: для свердловини №217 Ланнівського ГКР – 3500 м, для свердловини №538 Західно-Хрестищенського ГКР – 1370 м.

Фото без описуОчікувані об’єми видобутку природного газу становлять від 15 тис. м3/добу до 70 тис. м3/добу для кожної свердловини.

В адміністративному відношенні земельні ділянки під будівництво свердловини

№538 Західно-Хрестищенського ГКР знаходяться за межами населених пунктів, на території Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області. Траса прокладання газопроводу-шлейфу підключення проектної свердловини буде проходити в адміністративних межах Мартинівської сільської ради Полтавського району Полтавської області та Красноградської міської ради Красноградського району Харківської області.

В адміністративному відношенні земельні ділянки під будівництво свердловини

№217 Ланнівського ГКР знаходяться за межами населених пунктів, на території Ланнівської сільської ради Полтавського району Полтавської області. Траса прокладання газопроводу-шлейфу підключення проектної свердловини буде проходити в адміністративних межах Ланнівської сільської ради Полтавського району Полтавської області та Красноградської міської ради Красноградського району Харківської області.

Майданчик спорудження свердловини №217 Ланнівського ГКР планується розташувати у північно-східному напрямку від найближчого населеного пункту c. Чалівка. Відстань від найближчого джерела викиду забруднюючих речовин в повітряне середовище до житлової забудови c. Чалівка буде становити 780 м.

Майданчик спорудження свердловини №538 Західно-Хрестищенського ГКР планується розташувати у північно-східному напрямку від найближчого населеного пункту c. Вакулиха. Відстань від найближчого джерела викиду забруднюючих речовин в повітряне середовище до житлової забудови c. Вакулиха буде становити 2300 м. (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

 

  1. Суб’єкт господарювання

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», код за ЄДРПОУ 30019775.

Роботи       з       провадження       планованої       діяльності        буде       здійснювати ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування».

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які

через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

Юридична адреса АТ «Укргазвидобування»: 04053, м. Київ, Шевченківський район вул. Кудрявська, буд. 26/28, тел.: (044) 461-25-49.

Юридична адреса ГПУ «Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування»: 64250, Харківська   область,   Ізюмський   район,   смт.   Донець,   вул.   Стадіонна,   9, тел.: (05749) 93-3-72.

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

 

  1. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля, за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, електронна адреса: OVD@mepr.gov.ua, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, (044) 206-31-13.

Контактна особа: Котяш Лада Павлівна

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

  1. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Рішенням про провадження планованої діяльності буде висновок з оцінки впливу на довкілля про допустимість провадження планованої діяльності, що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

  1. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться –                                                                   

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться                                                                        

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

 

  1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля, за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, електронна адреса: OVD@mepr.gov.ua, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, (044) 206-31-13.

Контактна особа: Котяш Лада Павлівна

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

  1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Департамент екологічної оцінки та контролю, відділ оцінки впливу на довкілля, за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, електронна адреса: OVD@mepr.gov.ua, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50, (044) 206-31-13.

Контактна особа: Котяш Лада Павлівна

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

  1. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 504 аркушах

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості) (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

  1. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

64250, Харківська область, Ізюмський район, смт. Донець, вул. Стадіонна, 9, приміщення «ГПУ «Шебелинкагазвидобування», тел.: (05749) 93-3-72 – з 14 лютого 2022 року.

63304, Харківська область, м. Красноград, вул. Бєльовська, 94, приміщення Красноградської міської ради, тел.: (05744)-73207– з 14 лютого 2022 року.

39541, Полтавська обл., Полтавський р-н, с-ще Ланна, вул. Миру, буд. 9, приміщення Ланнівської сільської ради, тел.: (0532)- 642211– з 14 лютого 2022 року.

39520, Полтавська обл., Полтавський район, село Мартинівка, вул. Б. Хмельницького, буд. 5, приміщення Мартинівської сільської ради, тел.: 05346-94442 – з 14 лютого 2022 року.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)