Розмір плати за інші послуги Реєстраціійної служби для юридичних осіб


№ з/п

Найменування послуги

Розмір від ПМ

Сума (грн.)

1

Консультація з питань:

 

 

1.1

цивільного законодавства

0,03

50

1.2

земельного законодавства

0,04

60

1.3

адміністративного законодавства

0,05

80

1.4

господарського законодавства

0,06

100

1.5

з інших правових питань

0,07

110

2.

Письмова довідка з питань діючого законодавства

0,1

160

3.

Складання проектів:

 

 

3.1

договору оренди (у т.ч. викладення у новій редакції)

0,11

180

3.2

угоди про внесення змін до діючих договорів

0,06

100

3.3

інших документів

0,07

110

4.

Виготовлення копій документів:

 

 

4.1

з використанням копіювальної техніки

0,001

-

4.2

з використанням комп’ютерної техніки

0,0015

-

5.

Направлення документів:

 

 

5.1

поштою

0,025

40

5.2

нарочним

0,07

110

6.

Юридична експертиза документів:

 

 

6.1

у сфері цивільного законодавства

0,025

40

6.2

у сфері земельного законодавства

0,03

50

6.3

у сфері адміністративного законодавства

0,05

80

6.4

у сфері господарського законодавства

0,06

100

6.5

у інших сферах права

0,07

110

7.

Підготовка та проведення лекцій з правових питань

0,2

320