Фото без опису

 Заклад дошкільної освіти (ясла – садок) «Малятко»  комунальної власності Ланнівської сільської ради  розташований за адресою вул.. Горького 1б, с. Куми, Карлівського рн., Полтавської обл. На даний час в дошкільному закладі функціонує чотири групи: одна ясельна, три садових. Дошкільною освітою охоплено 92 дітей. Працюють з вихованцями 24 працівника закладу. Завідувачка ДНЗ "Малятко" Латишева Наталія Петрівна.

          Дитинство – важливий період людського  життя. І від того, як воно пройшло, що ввійшло в її розум та серце із навколишнього світу, від цього і залежатиме, якою людиною буде малюк. Тому ставимо перед собою ряд важливих завдань.

  • Створення здорового та безпечного освітнього простору існування дитини в умовах  ЗДО;
  • Розвиток соціальної компетентності дітей:

Я -  ОСОБИСТІСТЬ

-Усвідомлення себе  свідомою особистістю, неповторною та унікальною,

-Прагнення до соморозвитку, самореалізації, соморегуляції, сомозахисту,

-Прагнення та вміння толерантно відстоювати свою думку.

Я  І  МИ

-Готовність діяти і працювати в колективі,

- Готовність та прагнення брати іншого до уваги,

-Уміння будувати взаємини,

-Уміння поступатися власними інтересами на користь групи,

-Повага до батьків, старших людей.

Я  І  ПРИРОДА

-Усвідомлення себе  частинкою Природи,

- Наукове уявлення  картини Всесвіту,

-Уміння передбачати наслідки свого втручання в природу,

-Любов  і бережне ставлення до  всього живого.

Я  І  УКРАЇНА

-Усвідомлення себе, як громадянина України,

-Любов  і повага до своєї країни,

-Знання  минулогоУкраїни, цікавість до сучасного,

-Збереження  культуру свого народу, прагнення  передати наступним поколінням.

 

  • Формування позитивного ставлення до правил поведінки, розвиток  уміння оцінювати свої вчинки та вчинки інших;
  • Забезпечення емоційного комфорту, підвищення рівня самооцінки кожного вихованця, формування  уміння обстоювати свою думку;
  • Створення режиму освітнього процесу, що сприятиме гармонійному  розвитку дошкільників,
  • Розробити зміст, форми і методи роботи з батьками у напрямі гармонізації процесу соціалізації дошкільника в умовах дитячого садка,
  • Поліпшення матеріально – технічної бази дошкільного закладу шляхом залучення додаткового фінансування.

       У  закладі є методичний кабінет, де зібрано бібліотеку методичної літератури та фахових видань, багато посібників, роздаткового та демонстраційного матеріалу відповідно до вимог Базової компоненту. Методичний кабінет дошкільного закладу – це живий організм, де народжуються ідеї, розвиваються педагогічні обдарування. Це творча лабораторія садочка та показник педагогічних досягнень. 

     Головними завданнями  роботи адміністрації  вважаємо:  підвищення науково – теоретичного рівня вихователів, готовність до творчості, самоосвіти та саморозвитку, підвищення активності до створення методичних збірок, авторських програм, рекомендацій.

      Вихователі дошкільного закладу мають відповідну освіту. Колектив кваліфікований, з багаторічним стажем роботи. За останній рік педагогічний склад оновився молодими кваліфікованими вихователями.

   Проблема зміцнення та збереження здоров’я дітей є і буде актуальною, пріоритетною та перебуває в полі зору педагогічного колективу ЗДО «Малятко» . Головним орієнтиром у формуванні здорової, життєрадісної, компетентної особистості є забезпечення фізичного, психічного, соціального розвитку дошкільника. Реалізовуємо ці завдання шляхом передбачення гнучкого режиму дня, оптимального повсякденного рухового режиму, різноманітних форм роботи: щоденні заняття з фізкультури, ранкова та гімнастика пробудження, рухливі ігри, фізкульхвилинки, розваги, свята, дні здоров’я, піші переходи, самостійна рухова діяльність.

     Постійно працюємо над зміцненням матеріально-технічної бази закладу. Використовуємо різні джерела фінансування ( місцевий бюджет, спонсорська допомога, благодійна допомога), які не заборонені чинним законодавством. Про використання коштів щомісячно звітуємо на сайті сільської ради, відповідно до вимог ст..№ 30 Закону України «Про освіту».