Одержувач   Реєстраційна служба

Код одержувача ЄДРПУО  41159987

Банк одержувача  ПАТ КБ «ПриватБанк»

МФО  331401

Рахунок  26008054632722

Сума   ____________ грн.

Призначення платежу  ______________________;  правові послуги

                                                           (код або серія № паспорта, ПІП або назва