Результати

громадського обговорення проєкту Стратегії розвитку Ланнівської територіальної громади Полтавського району Полтавської області до 2027 року та Плану заходів з реалізації на 2024-2027 роки Стратегії розвитку Ланнівської територіальної громади Полтавського району Полтавської області до 2027 року.

 

 

  1. Відомості про громадське обговорення проєкту Стратегії розвитку Ланнівської сільської територіальної громади на період до 2027 року та Плану заходів з реалізації на 2024-2027 роки Стратегії розвитку Ланнівської сільської територіальної громади на період до 2027 року

 

Проєкт Стратегії розвитку Стратегії розвитку Ланнівської територіальної громади Полтавського району Полтавської області до 2027 рр. та Плану заходів з реалізації на 2024-2027 роки Стратегії розвитку Ланнівської територіальної громади Полтавського району Полтавської області до 2027 року, було розміщено на офіційному сайті Ланнівської сільської (https://lannivska-gromada.gov.ua/strategichnij-plan-rozvitku-gromadi-09-04-04-01-10-2019/)

28.12.2023 р. Процедура громадського обговорення тривала з 02.01.2024 р. до 02.02.2024 р.

Громадськість в межах строку громадського обговорення мала право подати у письмовій формі  тому числі, в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до проєкту Стратегії та Плану заходів до загального відділу Ланнівської сільської ради.

В рамках громадського обговорення 09 січня 2024 року відбувся публічний захід  круглий стіл в межах громадського обговорення Стратегії розвитку Ланнівської територіальної громади Полтавського району Полтавської області до 2027 року та Плану заходів з реалізації на 2024-2027 роки Стратегії розвитку Ланнівської територіальної громади Полтавського району Полтавської області до 2027 року. Участь в цьому заході взяло 43 учасники. На заході було презентовано проєкт Стратегії та Плану заходів, відбулося їх обговорення в ході сесії питань-відповідей й обміну думками, було сформовано рекомендації щодо проєкту Стратегії та Плану заходів.

В установлений термін пропозиції до проєкту Стратегії та Плану заходів до Ланнівської сільської ради надійшли пропозиції, які були враховані при доопрацюванні планувальних документів.

 

ДОВІДКА

про громадське обговорення

проєкту Стратегії розвитку Ланнівської сільської територіальної громади до 2027 року та Плану заходів на період 2024-2027 роки з реалізації

Стратегії розвитку Ланнівської сільської територіальної громади до 2027 року

 

 з/п

Автор зауваження/ пропозиції

(юридична або фізична особа)

Редакція частини проєкту ДДП, до якого висловлено зауваження

(пропозиції)

Зауваження/ пропозиції

Спосіб врахування

Обґрунтування

ДО ПРОЄКТУ СТРАТЕГІЇ

1.

Нечай Наталія Миколаївна,

депутат сільської ради

Оперативна ціль 3.1

Пропозиція включення проєкту, пов’язаного із покращенням доступності та якості надання адміністративних послуг мешканцям з вразливих груп населення

Враховано

В громаді існує гостра необхідність створення зручних і доступних умов для отримання громадянами адміністративних послуг з врахування старіння населення громади, проблем із доступом до послуг громадського транспорту по всій території громади, а також зростанням частки осіб з інвалідністю в результаті війни.

2.

Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної військової адміністрації

Оперативна ціль 1.2

Доцільність врахування потенціалу Індустріального парку „Ланнівський індустріальний парк” як можливостість використання трудового потенціалу ВПО, залучення релокованого бізнесу

Відхилено

За оцінкою місцевих груп зацікавлених сторін першочерговим завданням є відновлення роботи існуючих підприємств, які частково або повністю призупили свою діяльність на час війни. Створення Ланнівського індустріального парку потенційно буде можливим після 2027 року. Мінімальна кількість ВПО на території громади та відсутність релокованого бізнесу також не дають можливості планувати за їх участі завдання Стратегії.

При цьому, це не означає, що вказані чинники середовища життєдіяльності Ланнівської ТГ не брались до уваги при обґрунтуванні її стратегічного вибору.

3.

Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної військової адміністрації

Розділ 5 документу

Необхідність формального виокремлення в стратегії розвитку громади таких напрямків, як безпека, охорона здоров’я, соціальні послуги, цифровізація, підтримка бізнесу та інші

Відхилено

Ці напрямки є присутніми серед пріоритетів розвитку громади – частково на рівні формулювань оперативних цілей та завдань, в більшій мірі – на рівні проєктів.

4.

Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної військової адміністрації

Розділ 5 документу

Доцільність узгодження оновленох версії стратегії розвитку громади з проєктами аналогічних документів на регіональному та державному рівнях

Враховано

Це дозволить відобразити актуальну логіку стратегічного планування на усіх рівнях адміністративно-територіального устрою України

 

 

 

Ланнівський сільський голова

 

 

Костянтин УДОВИЧЕНКО