Фото без опису

Найменування організатора громадських  слухань:

Ланнівська сільська рада. Адреса: 39541, Полтавська область, Полтавський район, с-ще Ланна вул. Миру, 9.

Електронна адреса: lannarada@ukr.net .

 2. Мета: врахування думки жителів с. Климівка щодо реорганізації Климівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Ланнівської сільської ради шляхом перетворення в гімназію. 

Запрошуємо вас долучитися до громадського обговорення проєкту щодо реорганізації комунального закладу освіти Климівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Ланнівської сільської ради (код ЄДРПОУ 40155942, юридична адреса: вул. Кооперативна, 12, село Климівка, Полтавський район, Полтавська область) шляхом перетворення в комунальний заклад освіти "Климівська гімназія Ланнівської сільської ради", утворення у складі комунального закладу освіти Климівської гімназії Ланнівської сільської ради внутрішнього структурного підрозділу, що не має статусу юридичної особи - дошкільний підрозділ, визначення комунального закладу освіти "Климівську гімназію Ланнівської сільської ради правонаступником усіх прав та обов’язків комунального закладу освіти Климівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Ланнівської сільської ради.

Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Законів України  «Про місцеве  самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»:

 Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

2. Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу), приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

Рішення про утворення початкової школи як структурного підрозділу у складі гімназії, його реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймає (приймають) засновник (засновники) такого закладу освіти.

Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проєкту, відповідного рішення засновника.

Стаття 35. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти:

Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

  • початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;
  • гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;
  • ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

Конституція України (ст. 143)

Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26) «Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради». Закон України «Про освіту» набрав чинності 28 вересня 2017 року. Згідно з підпунктом 13 пункту 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону переоформлення установчих документів закладів освіти з метою приведення їх у відповідність із Законом здійснюється протягом п'яти років з дня набрання чинності Законом. Відповідно до пункту 5 цього ж розділу Закону засновникам закладів освіти рекомендовано протягом п’яти років привести установчі документи закладів освіти у відповідність із Законом. Таким чином установчі документи, зокрема статути закладів загальної середньої освіти, мають бути переоформлені до 28 вересня 2022 року.

Потреба в реорганізації Климівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Ланнівської сільської ради шляхом перетворення у Климівську гімназію, викликана необхідністю приведення діяльності закладів освіти до норм чинного законодавства України та фінансово-економічними показниками.

На сьогоднішній день у школі навчається 79 дітей, 18 –вихованці дошкільного підрозділу.

Відповідно до ст. 12. Закону України «Про повну загальну середню освіту», кількість учнів у класі (наповнюваність класу) державного, комунального закладу освіти не може становити менше 5 учнів. У разі якщо кількість учнів не дозволяє утворити клас, учні можуть продовжити навчання в цьому закладі освіти за однією з інших (крім очної) форм здобуття повної загальної середньої освіти або в іншому закладі освіти із забезпеченням територіальної доступності.

Розрахункова наповнюваність класів (РНК) у закладі, за якою виділяються державні субвенційні кошти на оплату праці педагогів – 7 учнів на клас.

Учні Климівського НВК школи зможуть продовжити здобувати освіту в Федорівському ліцеї імені Г.Т. Берегового Ланнівської сільської ради. Для цього буде організовано підвіз шкільним автобусом. Питання з працевлаштуванням працівників теж буде вирішено відповідно до трудового законодавства України.

У громадських слуханнях з правом голосу можуть брати участь дієздатні жителі територіальної громади, місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстроване на території, в межах якої проводяться громадські слухання.

Отже, бажаючі брати безпосередню участь у громадських слуханнях, мають пред’явити відповідні документи, в яких зазначено, що місцем проживання є село Климівка, Полтавського району, Полтавської області .

3. Формат проведення громадських слухань: громадське обговорення у формі громадських слухань проєкту рішення сільської ради щодо реорганізації комунального закладу освіти Климівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –дошкільний навчальний заклад» Ланнівської сільської ради буде проходити (відбудеться) 09 липня 2022 року об 11:00 год. за адресою: с. Климівка, вулиця Кооперативна,14 (в приміщенні Климівського сільського будинку культури) Полтавського району Полтавської області.

4. Свої зауваження та пропозиції просимо подавати з 8.00 год. 09 червня 2022 року по 17.00 год. 08 липня 2022 року до гуманітарного відділу Ланнівської сільської ради за адресою: вулиця Шкільна, 18, селище Ланна, Полтавського району, Полтавської області або на електронну адресу: lannaokms@ukr.net.

Контактна особа: Зубова Ольга Вікторівна тел. 0663829618

5. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення, узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється гуманітарним відділом Ланнівської сільської ради. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Ланнівської  сільської ради.