ПРОЕКТ

ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від                                                                                                                                        №

Про затвердження Порядку проведення

конкурсу на право оренди комунального

майна та Методики розрахунку орендної плати

за комунальне майно і пропорції її розподілу

 

Відповідно до глави 58 Цивільного кодексу України, статей 283 - 289, 291 Господарського кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26 та частини п'ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.5, п.6 ст.9,ч.2 ст.10, п.2 ст.19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року №786 та з метою підвищення ефективності використання об'єктів комунальної власності, Ланнівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна, що додається.(Додаток до порядку)

2. Затвердити Методику ранку орендної плати за комунальне майно і пропорції її розподілу, що додається.

3. Уповноважити виступати орендодавцями комунального майна Ланнівської сільської ради та укладати договори оренди:

- Виконавчий комітет Ланнівської сільської ради (код ЄДРПОУ: 04384859) щодо нерухомого майна, іншого індивідуально визначеного майна, майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), а також майна, яке перебуває на його балансі;

- Ланнівське госпрозрахункове сільське комунальне підприємство (код ЄДРПОУ: 32583401) щодо нерухомого майна та іншого індивідуально визначеного майна, яке передане йому до сфери управління;

- Госпрозрахункове сільське комунальне підприємство «Нижньоланнівське» (код ЄДРПОУ: 40507435) щодо нерухомого майна та іншого індивідуально визначеного майна, яке передане йому до сфери управління;

- Відділ освіти, культури, молоді та спорту Ланнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади (код ЄДРПОУ: 42371949) щодо нерухомого майна та іншого індивідуально визначеного майна, яке передане йому до сфери управління.

4. Вважати такими, що втратили чинність рішення, якими було встановлений Порядок проведення конкурсу на право оренди комунального майна та Методика розрахунку орендної плати за комунальне майно Ланнівської сільської ради та Нижньоланнівської сільської ради з дня офіційного оприлюднення даного рішення на сайті сільської ради.

5. Оприлюднити дане рішення з додатками на офіційному сайті Ланнівської сільської ради.

6. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення на сайті Ланнівської сільської ради.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та управління майном.    

Сільський голова                                                             К.О. Удовиченко