Експертний висновок

постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв'язку Ланнівської сільської ради на  рішення виконавчого комітету «Про затвердження Порядку

переведення житлового приміщення (будинку, квартири) у нежитлове приміщення та нежитлового приміщення у житлове приміщення (будинок, квартиру)»

                     07.07.2021 року

На виконання вимог статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв'язку Ланнівської сільської ради розглянула проект рішення виконавчого комітету  «Про затвердження Порядку переведення житлового приміщення (будинку, квартири) у нежитлове приміщення та нежитлового приміщення у житлове приміщення (будинок, квартиру)» з аналізом впливу регуляторного акту та встановила наступне: проєкт рішення підготовлений відповідно до норм чинного законодавства України.

  1. Проєкт  регуляторного акта відповідає  принципам державної регуляторної політики, встановлених статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  зокрема:

- доцільність обґрунтована необхідність правового врегулювання господарських і адміністративних відносин між Ланнівською сільською радою та фізичними і юридичними особами шляхом прийняття рішення «Про затвердження Порядку переведення житлового приміщення (будинку, квартири) у нежитлове приміщення та нежитлового приміщення у житлове приміщення (будинок, квартиру)».

- адекватність – відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні існуючої проблеми та вимогам законодавства у галузі містобудування з урахуванням  усіх прийнятих альтернатив, як наслідок врегулювання та приведення у відповідність до норм чинного законодавства правових відносин у сфері  обліку житлового та нежитлового фондів сільської ради.

- ефективність – забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акту максимально можливих позитивних результатів за рахунок визначення алгоритму дій та виключного  переліку документів, які необхідні для переведення приміщень із житлового фонду в нежитловий чи  навпаки.

збалансованість – забезпечення у регуляторній діяльності  балансу інтересів  органу місцевого самоврядування в частині забезпечення  вимог законодавства у сфері містобудування, забезпечення комплексного благоустрою населених пунктів та інтересів суб'єктів господарювання та громадян у частині реалізації їх прав на здійснення підприємницької діяльності чи поліпшення житлових умов.

- передбачуваність – послідовність дій сільської ради відповідає цілям державної регуляторної політики, що дозволяє суб'єктам господарювання та громадянам здійснювати планування їх діяльності

- прозорість та врахування громадської думки забезпечено через оприлюднення проекту рішення у відповідності до вимог ст.13 Закону України « Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відкритості усього процесу прийняття рішення «Про затвердження Порядку переведення житлового приміщення (будинку, квартири) у нежитлове приміщення та нежитлового приміщення у житлове приміщення (будинок, квартиру)»

 

            Таким чином, проєкт регуляторного акта – проєкт рішення виконавчого комітету Ланнівської сільської  ради «Про затвердження Порядку переведення житлового приміщення (будинку, квартири) у нежитлове приміщення та нежитлового приміщення у житлове приміщення (будинок, квартиру)» з аналізом його регуляторного впливу відповідає усім принципам державної регуляторної політики, які встановлені статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

2.Відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу. До вищевказаного проєкту регуляторного акта, з метою одержання зауважень та пропозицій, було розроблено аналіз регуляторного впливу.

 Даним аналізом регуляторного впливу:

 -визначено проблему, яку передбачається розв`язати шляхом регулювання;

- визначені цілі регулювання;

 - визначено та оцінено усі альтернативні способи досягнення визначених цілей;

- описано механізми розв`язання проблеми;

-обгрунтовані можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта;

 -визначено очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акту; - обгрунтовано строк дії регуляторного акту;

 - визначено показники результативності акту;

 - визначені заходи за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття.

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення сільської ради відповідає вимогам ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методиці проведенню аналізу впливу регуляторних актів, затвердженої Постановою  Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308.

 

Узагальнений висновок: Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, будівництва, транспорту та зв'язку Ланнівської сільської ради розглянула проект рішення виконавчого комітету  Ланнівської сільської ради за підсумками розгляду вважає, що проєкт регуляторного акта – проєкт рішення виконавчого комітету «Про затвердження Порядку переведення житлового приміщення (будинку, квартири) у нежитлове приміщення та нежитлового приміщення у житлове приміщення (будинок, квартиру)» та  аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

Голова постійної комісії                                          Леонід ШУМОВ