АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення виконавчого комітету «Про затвердження Порядку

переведення житлового приміщення (будинку, квартири) у нежитлове приміщення та нежитлового приміщення у житлове приміщення (будинок, квартиру)»

Регуляторний акт «Про затвердження Порядку переведення житлового приміщення (будинку, квартири) у нежитлове приміщення та нежитлового приміщення у житлове приміщення (будинок, квартиру)» підготовлений у відповідності з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та «Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня  2004 року №308.

І. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлено правові та організаційні основи містобудівної діяльності спрямовані на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських і приватних інтересів.

Регуляторний акт «Про затвердження Порядку переведення житлового приміщення (будинку, квартири) у нежитлове приміщення та нежитлового приміщення у житлове приміщення (будинок, квартиру)» ( далі- Рішення), головною метою якого є  забезпечення створення відкритого та прозорого механізму вирішення питань, щодо переведення приміщень з житлового фонду в нежитловий і навпаки в Ланнівській територіальній громаді, створення повноцінного життєвого середовища, вирішення архітектурно-містобудівних завдань по комплексній забудові населених пунктів громади, стимулювання інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, урахування законних приватних, громадських та державних інтересів під час здійснення містобудівної діяльності.  На підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з урахуванням громадської думки, представників бізнесу, виникла нагальна потреба у прийнятті нормативно – правового акта, яким були б врегульовані зазначені питання у відповідності з вимогами чинного законодавства України з урахуванням законних приватних, громадських та державних інтересів.

ІІ. Цілі регулювання

Основними завданнями запропонованого проекту Рішення  є :

- створення нормативно–правового акта, який відповідає вимогам чинного законодавства України;

- визначення механізму відкриття об’єктів у приміщеннях ( будинках) , їх частинах шляхом переведення із житлового в нежитловий фонд та подальшої експлуатації із зміною цільового призначення;

- визначення механізму переведення із нежитлового в житловий фонд та подальшої експлуатації із зміною цільового призначення;

- створення процедури, яка відповідно до законодавства регламентує зміст та послідовність дій органу місцевого самоврядування,  фізичних та юридичних осіб щодо об’єктів містобудування;

ІІІ. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Альтернативи

Переваги

Недоліки

Заборона та відсутність Рішення «Про затвердження Порядку переведення житлового приміщення (будинку, квартири) у нежитлове приміщення та нежитлового приміщення у житлове приміщення (будинок, квартиру)»

Відсутні

-Порушення вимог чин-ного законодавства Укра-їни у сфері містобудува-ння

-Порушення Конститу-ційних прав на володін-ня, користування та розпорядження своєю власністю

Обраний спосіб регулювання

Забезпечення прозорості  взаємовідносин між виконавчими органами сільської  ради та мешканцями громади

Відсутні

ІV. Механізм та заходи регулювання

Основним завданням запропонованого проекту рішення є створення впорядкування відносин між органами місцевого самоврядування та мешканцями населених пунктів ради  щодо переведення житлового фонду у нежитловий  і навпаки з їх подальшим використанням згідно цільового призначення .

У запропонованому проекті регуляторного акта регламентовано порядок переведення житлових приміщень в нежитлові на території Ланнівської територіальної громади, та переведення нежитлових приміщень у житлові, створення повноцінного життєвого середовища, вирішення архітектурно-містобудівних завдань щодо комплексної забудови міста, стимулювання інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, урахування законних приватних, громадських та державних інтересів під час здійснення містобудівної діяльності.

Основним механізмом дії даного проекту рішення є фіксація алгоритму дій органу місцевого самоврядування та фізичної чи юридичної особи ( заявника) і визначення вичерпного переліку документів для отримання дозволу на зміну цільового призначення нерухомого майна.

V. Аналіз вигод та витрат

Встановлення для всіх зацікавлених учасників процесу містобудування єдиного прозорого порядку переведення житлових приміщень у нежитлові і навпаки на території Ланнівської сільської ради.

Об’єкт впливу

Витрати

Вигода

1

2

3

Органи місцевого самоврядування

Відсутні

- Покращання іміджу влади через встановлення відкритого та прозорого механізму вирішення проблем;

- Зменшення кількості звернень громадян з питань надання роз’яснень про порядок  переведення житлових приміщень у нежитлові.

- Зменшення кількості звернень громадян з питань надання роз’яснень про порядок  переведення нежитлових приміщень у житлові

Громадяни, фізичні та юридичні особи

На оплату послуг державних установ та  інших організацій під час оформлення документів з метою виготовлення містобудівної документ-тації на переведення приміщень із житлового фонду в нежитловий  або із нежитлового в житловий фонд

- Обізнаність громадян, фізичних та юридичних осіб про порядок переведення житлових приміщень (будинків, будівель, споруд, квартир) у нежитлові і навпаки на території Ланнівської сільської ради

- контроль з боку громадськості за вирішенням виконавчого комітету Ланнівської сільської ради та відділами питань щодо переведення житлового фонду в нежитловий. Та нежитлового фонду в житловий

VI. Термін дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта – необмежений з визначенням можливості наступного перегляду його результативності та можливості внесення змін та доповнень до нього з врахуванням об’єктивних  факторів.

VII. Показники результативності

Обізнаність громадян, фізичних та юридичних осіб про Порядок переведення житлового приміщення (будинку, квартири) у нежитлове приміщення та нежитлового приміщення у житлове приміщення (будинок, квартиру)

VII. Заходи з відстеження результативності дії

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись  виконавчим комітетом Ланнівської сільської ради у  строки, передбачені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» для базового, повторного та періодичного відстеження.

Строки відстеження результативності регуляторного акта:

- базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено до дня набрання ним чинності;

- повторне відстеження результативності буде проведено через рік з дня  набуття чинності даного регуляторного акту;

- періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта, у тому числі і в разі , коли  дію регуляторного акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено після  закінчення цього визначеного строку.

Секретар виконавчого комітету                                                  Валентина МИХАЙЛІЧЕНКО