Додаток 1

до розпорядження Ланнівського сільського голови

від 19.10.2021 р.№192/02-04

 

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Про проведення конкурсу на заміщення  вакантної посади

 

 

Виконавчий комітет Ланнівської сільської ради, місце знаходження якого: Полтавська область, Карлівський район, с-ще Ланна, вул. Миру 9 оголошує конкурс з 22.10.2021 року на заміщення вакантних посад посадових осіб органу місцевого самоврядування – начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера та спеціаліста ІІ категорії земельного відділу виконавчого комітету Ланнівської сільської ради.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

- письмову заяву про участь у конкурсі, з відміткою заявника про ознайомлення із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та  проходження даної служби;

- резюме у довільній формі із зазначенням основних мотивів зайняття вакантної посади;

-  письмова згода на обробку персональних даних;

-  заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

-  дві фотокартки розміром 4 х 6 см.;

- копії  документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

-  копію документа, який посвідчує особу;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

- відомості про стаж роботи (державної служби), досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері.

- підтвердження подання електронної декларації кандедата на посаду за встановленою формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК за адресою: www.nazk.gov.ua та роздруковану з офіційного веб-сайту.

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з 22.10.2021 року  до 23.11.2021 року за адресою виконавчого комітету Ланнівської сільської ради: с-ще Ланна, вул. Миру 9, Карлівський район, Полтавська область.

 

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за вищевказаною адресою або за тел. 380532642211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження Ланнівського сільського голови

від 19.10.2021 р.№192/02-04

 

Основні вимоги до кандидата на заміщення вакантної  посади

 

Основні вимоги до кандидата на заміщення вакантної посади начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Ланнівської сільської ради:

- громадянство України;

- вільне володіння державною мовою;

- вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста;

- володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами;

- повинен знати: КонституціюУкраїни; Закони України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», та інше законодавство України з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади посадової особи органа місцевого самоврядування – начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Ланнівської сільської ради

- стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи за фахом на посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

 

Основні вимоги до кандидата на заміщення вакантної посади спеціаліста ІІ категорії земельного відділу виконавчого комітету Ланнівської сільської ради:

- громадянство України;

- вільне володіння державною мовою;

- вища освіта не нижче ступеня бакалавра;

- володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами;

- повинен знати: КонституціюУкраїни; Закони України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», та інше законодавство України з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади посадової особи органа місцевого самоврядування – спеціаліста ІІ категорії виконавчого комітету Ланнівської сільської ради

- без вимог до стажу робот

 

Додаток 3

до розпорядження Ланнівського сільського голови

від 19.10.2021 р.№192/02-04

 

 

 

СКЛАД

 

комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

органу місцевого самоврядування виконавчого комітету Ланнівської сільської ради

 

 

Чухрай Сергій Анатолійович

- перший заступник Ланнівського сільського голови, голова комісії;

Михайліченко Валентина Андріївна

- керуюча справами (секретар) виконавчого комітету Ланнівської сільської ради, секретар комісії;

Рябоконь Валентина Михайлівна

-секретар Ланнівської сільської ради, член комісії;

Підгайна Оксана Миколаївна

- начальник юридичного відділу, член комісії;

Черняхович Тетяна Олександрівна

- начальник загального відділу виконавчого комітету Ланнівської сільської ради.

 

    

 

 

Сільський голова                                                                Костянтин УДОВИЧЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до розпорядження Ланнівського сільського голови

від 19.10.2021 р.№192/02-04

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 

на перевірку та оцінку знань Конституції України, Законів

 України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні»,

«Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні»,

та іншого законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади посадових осіб органу місцевого самоврядування – начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності,  головного бухгалтера, спеціаліста ІІ категорії виконавчого комітету Ланнівської сільської ради

 

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси української держави за Конституцією України (ст.1,2)

3. Форма правління в Україні (ст.5)

4. Визнання найвищої соціальної цінності  України (ст.3 )

5. Конституційний статус  державної мови та мов національних меншин України (ст.10)

6. Об’єкти права власності українського народу (ст. 13,14 )

7. Найважливіші функції держави (ст.17 )

8. Державні символи України ( ст.20)

9. Конституційне право на працю (с.43 )

10. Конституційне право на освіту (ст.53 )

11. Конституційне право на соціальний захист (ст.46 )

12. Конституційне право на охорону здоров’я (49 )

13. Обов’язки громадянина України (ст.65-68 )

14. Право громадянина України на вибори.( ст.70)

15. Державний бюджет України.( ст.96 )

 

2. Питання на перевірку знання Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні».

 1. Поняття місцевого самоврядування. Право громадян на участь у місцевому

самоврядуванні.  (Ст.ст.  2, 3.)

 1. Основні принципи місцевого самоврядування . ( ст.3)
 2. Територіальні громади  ( ст.6)
 3. Місцевий референдум ( ст.7)
 4. Виконавчі органи рад ( ст.11)
 5. Сільський, селищний, міський голова ( ст.12)
 6. Законодавство про місцеве самоврядування ( ст.24)
 7. Повноваження сільських, селищних, міських рад  ( ст.ст.25,26)
 8. Сесія ради ( ст. 46)
 9. Постійні комісії ради ( ст. 47)
 10. Депутат ради  ( ст.49)
 11. Секретар сільської, селищної, міської ради ( ст.50)
 12.  Виконавчий комітет селищної ради ( ст.51)
 13.  Місцеві бюджети  ( ст.61)
 14.  Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (ст.71)

 

3. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону «Про запобігання корупції» (ст.3)
 2. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції ( ст. 4)
 3. Права Національного агентства ( ст.12)
 4. Уповноважені особи Національного агентства (ст.13)
 5. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (ст.21)
 6. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними  (24)
 7. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст.22)
 8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст.25)
 9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст.28)
 10. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 45)
 11. Інформація, що зазначається в декларації (ст. 46)

12. Облік та оприлюднення декларацій (ст. 47)

13. Контроль та перевірка декларацій (ст.48)

14. Спеціальна перевірка осіб, які претендують на зайняття посад ( ст. 56)

15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення  (ст.65)

 

4. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах  місцевого самоврядування»

 1. Основні принципи в органах місцевого самоврядування (ст.4)
 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5)
 3. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст.8)
 4. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст.9 )
 5. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (ст.10)
 6. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (ст.12)
 7. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (ст.13 )
 8. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (ст.14)
 9. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст.15 )
 10. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (ст.17 )
 11. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст.20 )
 12. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (ст.21 )
 13. Відповідальність посадової особи в органах самоврядування (ст. 24)
 14.  Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (ст.7)

15.  Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 11)

 

5. Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи органа місцевого самоврядування – начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера

 

1. Нормативно-правове забезпечення організації та ведення бухгалтер­ського облiку, складання фiнансової звiтностi бюджетної установи.

2. Визначення понять «бухгалтерський облік», «зобов’язання», «пер­винний документ», «фінансова звітність», «господарська операція».

3. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

4. Визначення понять «бюджет», «бюджетна установа», «бюджетне призначення», «бюджетний розпис», «видатки бюджету”, «головні розпоряд­ники бюджетних коштів», «бюджетний запит».

5. Структура бюджетної системи України (стаття 5 Бюджетного кодексу України)

6. Економічна класифікація видатків бюджету.

7. Звітний період, види звітності для бюджетної установи.

8. Поняття бюджетного правопорушення та нецільового використання бюджетних коштів.

9. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства згідно із законами України.

10. Нормативно-правове забезпечення порядку встановлення посадо­вих окладів, доплат, надбавок та нарахування заробітної плати посадовим особам місцевого самоврядування , службовцям  та робітникам.

11. Складові заробітної плати посадових осіб місцевого самоврядування, види заохочень та допомог. Розмір премії, який може бути наданий посадовій особі місцевого самоврядування та нормативний документ згідно з яким вона нараховується.

12. Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку відпускних, компенсації за невикористану відпустку, лікарняних.

13. Який порядок виплати відрядних витрат працівника? Що таке авансовий звіт? Граничні норми відшкодування добових та фактичних витрат за проживання у відрядженні. Термін подання працівником авансо­вого звіту.

 14. Штатний розпис, кошторис витрат та порядок їх складання.

15. Обмеження, встановлені законодавством при закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти.

 

6. Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи органа місцевого самоврядування – спеціаліста ІІ категорії

1. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж

річок, навколо водойм та на островах (стаття 61)

2. Смуги відведення (стаття 63)

3. Визначення земель житлової та громадської забудови (стаття 38)

4. Використання земель житлової та громадської забудови (стаття 39)

5. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель та гаражного будівництва (стаття 40)

6. Земельні ділянки багатоквартирних жилих будинків (стаття 42)

7. Земельні ділянки житлово-будівельних (житлових) і гаражно-будівельних

кооперативів (стаття 41)

8. Землі природно-заповідного фонду (стаття 43)

9. Склад земель природно-заповідного фонду (стаття 44)

10. Використання земель природно-заповідного фонду (стаття 45)

11. Землі іншого природоохоронного призначення та їх використання (стаття 46)

12. Зміст права власності на землю (стаття 78)

13. Земельна ділянка як об’єкт права власності (стаття 79)

14. Виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку (стаття 87)

15. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у

спільній частковій власності (стаття 88)