Додаток 1

до розпорядження сільського голови

від 01.09.2023 р.№137/02-04

 

 

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

про проведення конкурсу на заміщення  вакантної посади

посадової особи органу місцевого самоврядування - головного спеціаліста гуманітарного відділу Ланнівської сільської ради

Ланнівська сільська рада, місце знаходження якогої: Полтавська область, Полтавський район, с-ще Ланна, вул. Миру 9 оголошує конкурс з 08.09.2023 року на заміщення вакантної посади посадової особи органу місцевого самоврядування:

  • головного спеціаліста гуманітарного відділу Ланнівської сільської ради

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії документи  відповідно до п.4 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Ланнівської сільської ради та її виконавчих органів затвердженого розпорядженням сільського голови № 03/02-04 від 04.01.2022 року

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з 08.09.2023 року  по 09.10.2023  року за адресою виконавчого комітету Ланнівської сільської ради: с-ще Ланна, вул. Миру 9, Полтавський район, Полтавська область.

 

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за вищевказаною адресою або за тел. 380532642211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження

сільського голови

від 01.09.2023 р. № 137/02-04

 

Основні вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади

головного спеціаліста гуманітарного відділу Ланнівської сільської ради:

 

- громадянство України;

- вища освіта відповідного напрямку не нижче ступеня бакалавра;

- без вимог до стажу роботи;

- володіння державною мовою;

 - впевнене користування комп’ютером – рівень досвідченого користувача, досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);

- знання Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого п самоврядування", "Про державну службу", "Про запобігання корупції" та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, практику застосування чинного законодавства України з питань, що належать до його компетенції;

- вміння працювати з інформацією;

- орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до розпорядження

сільського голови

від 01.09.2023р. №137/02-04

 

СКЛАД

комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

головного спеціаліста гуманітарного відділу Ланнівської сільської ради

 

Чухрай Сергій Анатолійович

- перший заступник Ланнівського сільського голови, голова комісії

Михайліченко Валентина Андріївна

- керуюча справами (секретар) виконавчого комітету Ланнівської сільської ради, секретар комісії

Рябоконь Валентина Михайлівна

-секретар Ланнівської сільської ради, член комісії

Підгайна Оксана Миколаївна

- начальник юридичного відділу виконавчого комітету Ланнівської смільської ради, член комісії

Черняхович Тетяна Олександрівна

- начальник загального відділу виконавчого комітету Ланнівської сільської ради, член комісії

Білий Олександр Леонідович

-начальник гуманітарного відділу Ланнівської сільської ради, член комісії

 

 

  

Перший заступник

сільського голови                                                                     Сергій ЧУХРАЙ

 

 

Додаток 4

до розпорядження сільського голови

від 01.09.2023 р.№137/02-04

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», та «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

  1. Питання на перевірку знання по Конституції України

1.Основні розділи Конституції України.

2.Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3.Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6.Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

30. Набуття  чинності  Конституції України.

 

 

  1. Питання на перевірку знання Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування (статті 1, 2).

 2. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).

 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

 4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 12).

8. Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

9. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14)

10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття13).

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

14. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23). 

 

3.Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів

(стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

19. Спеціальна перевірка (стаття 56).

20. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

4. Питання на перевірку знання Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (стаття 3).

2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Система місцевого самоврядування (стаття 5).

4. Ради – представниці органи місцевого самоврядування (стаття 10).

5. Виконавчі органи сільських, селищних міських рад (стаття 11)

6. Сільський, селищний, міський голова (стаття 12).

7. Староста об’єднаної територіальної громади (стаття 14-1).

8. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).

10. Повноваження селищних рад (статті 25, 26).

12. Повноваження селищного голови (стаття 42).

13. Порядок формування рад (стаття 45).

14. Постійні комісії селищної ради (стаття 47).

15. Виконавчий комітет селищної ради (стаття 51).

16. Організація роботи виконавчого комітету селищної ради (стаття 53).

17. Відділи, управління та інші виконавчі органи селищної ради (стаття 54).

18. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

19. Право комунальної власності (стаття 60).

20. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 74).

5. Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи органа місцевого самоврядування –головного спеціаліста гуманітарного відділу Ланнівської сільської ради

 5.1. Питання на перевірку знання Законів України «Про освіту»

1.  Види освіти  (стаття 8 ).

2. Форми здобуття освіти  (стаття 9).

3. Мова освіти  (стаття 7 ).

4. Невід’ємні складники системи освіти  (стаття 10 п.1 ).

5. Рівні освіти  (стаття 10 п.2 ).

6. Повна загальна середня освіта і її три рівні   (стаття 12).

7. Позашкільна освіта (стаття 14 ).

8. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти (стаття 13 ).

9. Управління закладом освіти  (стаття 24,27,28).

10. Права і обов’язки засновника закладу освіти (стаття 25)

11. Керівник закладу освіти (стаття 26 ).

12. Наглядова рада закладу освіти  (стаття 29 ).

13. Документ про освіту   (стаття 10 ).

14. Зовнішнє незалежне оцінювання (стаття 47).

15. Атестація педагогічних працівників (стаття 50).

5.2. Питання на перевірку знання Законів України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»

1. Створення бібліотек (ст.12)

2. Ліквідація бібліотек (ст.15)

3. Бібліотечні фонди (ст. 16)

4. Обов'язки бібліотек (ст. 19)

5. Права громадян, підприємств, установ і організацій на бібліотечне обслуговування (ст. 21)

6. Фінансування бібліотек ( ст. 26)

7. Соціальні гарантії працівників бібліотек (ст. 30)

8. Права користувачів бібліотеки (ст. 22)

9. Права бібліотек (ст.20)

10. Облік, зберігання та використання документів (ст. 18)

11. Види бібліотек (ст. 6)

12. Комплектування бібліотечних фондів (ст. 17)

13. Права громадян, підприємств, установ і організацій на бібліотечне обслуговування (ст. 21)

14. Обов'язки користувачів бібліотек (ст. 23)

15. Участь громадськості у бібліотечній справі (ст. 25)

5.3. Питання на перевірку знання Законів України «Про культуру»

1. Основні засади державної політики у сфері культури (ст.3)

2. Права громадян у сфері культури (ст. 6)

3. Право на утворення закладів культури (ст. 9)

4. Види і суб'єкти діяльності у сфері культури (ст. 12)

5. Професійна творча діяльність (ст. 17)

6. Особливості створення, діяльності та ліквідації закладів культури (ст. 19)

7. Особливості трудових відносин та працевлаштування в закладах культури (ст.21)

8. Витрати на утримання закладів культури (ст. 26)

9. Оплата і стимулювання праці працівників у сфері культури (ст. 29)

10. Участь громадськості у реалізації державної політики у сфері культури (ст. 31)

11. Переліки закладів культури базової мережі (ст. 24)

12. Призначення та функціонування базової мережі закладів культури (ст. 22)

13. Забезпечення господарської діяльності закладів культури (ст. 28)

14. Додаткова фінансова підтримка діяльності у сфері культури (ст. 27)

15.Особливості трудових відносин та працевлаштування в закладах культури (ст.21).