ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЛАННІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

15 червня 2021 року                                                                                                           № 82/02-04

 

Про оголошення конкурсу на

заміщення вакантної посади

посадової особи виконавчого

комітету Ланнівської сільської ради

та утворення конкурсної комісії

 

Відповідно до статті 10 Закону України  «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів  України від 15 лютого 2002 року №169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (із змінами), наказу Головного Управління Державної служби України від 08.07.2011 № 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 28.07.2011 за №930/19668 (зі змінами):

1. Оголосити  з 18.06.2021 року конкурс на заміщення вакантної посади посадової особи органа місцевого самоврядування – спеціаліста ІІ категорії земельного відділу виконавчого комітету Ланнівської сільської ради (текст оголошення додаток №1).

2. Встановити основні вимоги до кандидата на заміщення вакантної посади (додаток 2).

3. Утворити конкурсну комісію з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади посадової особи органа місцевого самоврядування – спеціаліста ІІ категорії земельного відділу виконавчого комітету Ланнівської сільської ради (додаток 3).

4. Конкурс проводити відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», затвердженогоПостановою Кабінету Міністрів  України від 15 лютого 2002 року №169 та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного Управління Державної служби України від 08.07.2011 №164.

5. Затвердити перелік питань на перевірку та оцінку знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Земельного кодексу України» для складання іспиту кандидатом на заміщення вакантної посади спеціаліста ІІ категорії земельного відділу виконавчого комітету Ланнівської сільської ради (додаток 4).

 

 

 

Сільський голова                                                    Костянтин УДОВИЧЕНКО

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до розпорядження Ланнівського сільського голови

від 15.06.2021 р.№ 82/02-04

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Про проведенн конкурсу на

заміщення  вакантної посади

 

Виконавчий комітет Ланнівської сільської ради, місце знаходження якого: Полтавська область, Полтавський район, с-ще Ланна, вул. Миру 9 оголошує конкурс з 18.06.2021 року на заміщення вакантної посади посадової особи органа місцевого самоврядування – спеціаліста ІІ категорії земельного відділу виконавчого комітету Ланнівської сільської ради.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

- письмову заяву про участь у конкурсі, з відміткою заявника про ознайомлення із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та  проходження даної служби;

- резюме у довільній формі із зазначенням основних мотивів зайняття вакантної посади;

-  письмова згода на обробку персональних даних;

-  заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

-  дві фотокартки розміром 4 х 6 см.;

- копії  документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

-  копію документа, який посвідчує особу;

-  копія картки фізичної особи – платника податків

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

- відомості про стаж роботи (державної служби), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері.

- підтвердження подання електронної декларації кандедата на посаду за встановленою формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК за адресоюwww.nazk.gov.ua та роздруковану з офіційного веб-сайту.

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з 18.06.2021 року  по 19.07.2021 року за адресою виконавчого комітету Ланнівської сільської ради: с-ще Ланна, вул. Миру 9, Полтавський район, Полтавська область.

 

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за вищевказаною адресою або за тел. 380532642211

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження Ланнівського сільського голови

від 15.06.2021 р.№ 82/02-04

 

Основні вимоги до кандидата на заміщення вакантної  посади

 

Основні вимоги до кандидата на заміщення вакантної посади спеціаліста ІІ категорії земельного відділу виконавчого комітету Ланнівської сільської ради:

- громадянство України;

- вільне володіння державною мовою;

- базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем  не нижче ступеню бакалавра бакалавра;

- володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами;

- повинен знати: Конституцію України; Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», «Земельний кодекс», «Податковий кодекс», володіти знаннями законодавства з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння державною мовою.

Без вимог до стажу роботи.

 

 

Додаток 3

до розпорядження Ланнівського сільського голови

від 15.06.2021 р.№ 82/02-04

 

СКЛАД

 

комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

посадової особи виконавчого комітету Ланнівської сільської ради

 

Чухрай Сергій Анатолійович

- перший заступник Ланнівського сільського голови, голова комісії;

Михайліченко Валентина Андріївна

- керуюча справами (секретар) виконавчого комітету Ланнівської сільської ради, секретар комісії;

Сафаров Олександр Борисович

- секретар Ланнівської сільської ради, член комісії;

Рябоконь Валентина Михайлівна

- начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого комітету Ланнівської сільської ради, головний бухгалтер, член комісії;

Черняхович Тетяна Олександрівна

- начальник загального відділу виконавчого комітету Ланнівської сільської ради.

 

    Сільський голова                                                                 Костянтин УДОВИЧЕНКО

 

Додаток 4

до розпорядження Ланнівського сільського голови

від 15.06.2021 р.№ 82/02-04

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку та оцінку знань Конституції України, Законів України

«Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Земельного кодекс» для складання іспиту кандидатом на заміщення вакантної посади спеціаліста ІІ категорії земельного відділу виконавчого комітету Ланнівської сільської ради

 

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси української держави за Конституцією України (ст.1,2)

3. Форма правління в Україні (ст.5)

4. Визнання найвищої соціальної цінності  України (ст.3 )

5. Конституційний статус  державної мови та мов національних меншин України (ст.10)

6. Об’єкти права власності українського народу (ст. 13,14 )

7. Найважливіші функції держави (ст.17 )

8. Державні символи України ( ст.20)

9. Конституційне право на працю (с.43 )

10. Конституційне право на освіту (ст.53 )

11. Конституційне право на соціальний захист (ст.46 )

12. Конституційне право на охорону здоров’я (49 )

13. Обов’язки громадянина України (ст.65-68 )

14. Право громадянина України на вибори.( ст.70)

15. Державний бюджет України.( ст.96 )

 

2. Питання на перевірку знання Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні».

 1. Поняття місцевого самоврядування. Право громадян на участь у місцевому

самоврядуванні.  (Ст.ст.  2, 3.)

 1. Основні принципи місцевого самоврядування . ( ст.3)
 2. Територіальні громади  ( ст.6)
 3. Місцевий референдум ( ст.7)
 4. Виконавчі органи рад ( ст.11)
 5. Сільський, селищний, міський голова ( ст.12)
 6. Законодавство про місцеве самоврядування ( ст.24)
 7. Повноваження сільських, селищних, міських рад  ( ст.ст.25,26)
 8. Сесія ради ( ст. 46)
 9. Постійні комісії ради ( ст. 47)
 10. Депутат ради  ( ст.49)
 11. Секретар сільської, селищної, міської ради ( ст.50)
 12.  Виконавчий комітет селищної ради ( ст.51)
 13.  Місцеві бюджети  ( ст.61)
 14.  Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (ст.71)

 

3. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону «Про запобігання корупції» (ст.3)
 2. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції ( ст. 4)
 3. Права Національного агентства ( ст.12)
 4. Уповноважені особи Національного агентства (ст.13)
 5. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (ст.21)
 6. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними  (24)
 7. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст.22)
 8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст.25)
 9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст.28)
 10. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 45)
 11. Інформація, що зазначається в декларації (ст. 46)

12. Облік та оприлюднення декларацій (ст. 47)

13. Контроль та перевірка декларацій (ст.48)

14. Спеціальна перевірка осіб, які претендують на зайняття посад ( ст. 56)

15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення  (ст.65)

 

4. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах  місцевого самоврядування»

 1. Основні принципи в органах місцевого самоврядування (ст.4)
 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5)
 3. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст.8)
 4. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст.9 )
 5. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (ст.10)
 6. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (ст.12)
 7. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (ст.13 )
 8. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (ст.14)
 9. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст.15 )
 10. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (ст.17 )
 11. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст.20 )
 12. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (ст.21 )
 13. Відповідальність посадової особи в органах самоврядування (ст. 24)
 14.  Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (ст.7)

15.  Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 11)

 

5. Питання на перевірку знання Земельного кодексу України

1. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж

річок, навколо водойм та на островах (стаття 61)

2. Смуги відведення (стаття 63)

3. Визначення земель житлової та громадської забудови (стаття 38)

4. Використання земель житлової та громадської забудови (стаття 39)

5. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель та гаражного будівництва (стаття 40)

6. Земельні ділянки багатоквартирних жилих будинків (стаття 42)

7. Земельні ділянки житлово-будівельних (житлових) і гаражно-будівельних

кооперативів (стаття 41)

8. Землі природно-заповідного фонду (стаття 43)

9. Склад земель природно-заповідного фонду (стаття 44)

10. Використання земель природно-заповідного фонду (стаття 45)

11. Землі іншого природоохоронного призначення та їх використання (стаття 46)

12. Зміст права власності на землю (стаття 78)

13. Земельна ділянка як об’єкт права власності (стаття 79)

14. Виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку (стаття 87)

15. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у

спільній частковій власності (стаття 88)