О Г О Л О Ш Е Н Н Я

про проведення конкурсу на

заміщення  вакантних посад

 

 

Виконавчий комітет Ланнівської сільської ради, місце знаходження якого: Полтавська область, Полтавський район, с-ще Ланна, вул. Миру 9 оголошує конкурс з 10.07.2023 року на заміщення вакантних посад посадових осіб органу місцевого самоврядування:

-  адміністратора відділу «Центру надання адміністративних послуг»

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії документи  відповідно до п.4 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Ланнівської сільської ради та її виконавчих органів затвердженого розпорядженням сільського голови № 03/02-04 від 04.01.2022 року

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з 10.07.2023 року  по 11.08.2023 року за адресою виконавчого комітету Ланнівської сільської ради: с-ще Ланна, вул. Миру 9, Полтавський район, Полтавська область.

 

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за вищевказаною адресою або за тел. 380532642211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до розпорядження Ланнівського сільського голови

від 03.07.2023 р. 96/02-04

 

Основні вимоги до кандидата на заміщення вакантної адміністратора відділу «Центру надання адміністративних послуг»  виконавчого комітету Ланнівської сільської ради

 

- громадянство України;

- вільне володіння державною мовою;

- повна вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста;

- володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами;

- повинен знати: КонституціюУкраїниЗакони України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», та інше законодавство України з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади посадової особи органа місцевого самоврядування – адміністратора відділу «Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого комітету  Ланнівської сільської ради

- стаж служби в органах місцевого самоврядування та державної служби — не менше одного року або стаж роботи в інших сферах управління ― не менше трьох років.

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», та «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

Питання на перевірку знаннь Конституції України

1.Основні розділи Конституції України.

2.Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3.Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6.Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133). 28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

28. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

29. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

30. Набуття  чинності  Конституції України.

 

 

Питання на перевірку знання Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування (статті 1, 2).

 2. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).

 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

 4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 12).

8. Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

9. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14)

10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття13).

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

14. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23). 

 

Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

19. Спеціальна перевірка (стаття 56).

20. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

 Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (стаття 3).

2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Система місцевого самоврядування (стаття 5).

4. Ради – представниці органи місцевого самоврядування (стаття 10).

5. Виконавчі органи сільських, селищних міських рад (стаття 11)

6. Сільський, селищний, міський голова (стаття 12).

7. Староста об’єднаної територіальної громади (стаття 14-1).

8. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).

10. Повноваження селищних рад (статті 25, 26).

12. Повноваження селищного голови (стаття 42).

13. Порядок формування рад (стаття 45).

14. Постійні комісії селищної ради (стаття 47).

15. Виконавчий комітет селищної ради (стаття 51).

16. Організація роботи виконавчого комітету селищної ради (стаття 53).

17. Відділи, управління та інші виконавчі органи селищної ради (стаття 54).

18. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

19. Право комунальної власності (стаття 60).

20. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 74).

 

 Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи органа місцевого самоврядування – начальника відділу «Центр надання адміністративних послуг»

 

1. Законодавство у сфері надання адміністративних послуг (ст. 3 п.1 Закону України «Про адміністративні послуги»).

2. Основні вимоги до регулювання надання адміністративних послуг (ст. 5 п.1, п.п.1-6, п.2 Закону України «Про адміністративні послуги»).

3. Визначення терміну «адміністративна послуга» (ст. 1 п.1 Закону України «Про адміністративні послуги»).

4. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг (ст. 19 п.1-4, Закону України «Про адміністративні послуги»).

5. З якого моменту адміністративна послуга вважається наданою? (ст. 10 п.5 Закону України «Про адміністративні послуги»).

6. Державна політика у сфері надання адміністративних послуг (ст. 4, п.1, п.п.1-10 Закону України «Про адміністративні послуги»).

7. Положення та Регламент центру надання адміністративних послуг (ст. 12 п.10 Закону України «Про адміністративні послуги»).

8. Визначення терміну «суб’єкт надання адміністративних послуг» (ст. 1, п.3 Закону України «Про адміністративні послуги»).

9. Єдиний державний портал адміністративних послуг (ст. 17 п.1-4 Закону України «Про адміністративні послуги»).

10. Реєстр адміністративних послуг (ст. 16 п.1-3 Закону України «Про адміністративні послуги»).

11. Порядок прийняття заяв та інших документів відділом «ЦНАП» (ст. 9 п.4 Закону України «Про адміністративні послуги»).

12. Порядок надання адміністративних послуг (ст. 9 п.1 Закону України «Про адміністративні послуги»).

13. Суб’єкти надання адміністративних послуг забов’язані…(ст. 6 п.2, п.п.1-7 Закону України «Про адміністративні послуги»).

14. Дати визначення терміну «центр надання адміністративних послуг» (ст. 12 п.1 Закону України «Про адміністративні послуги»).

15. Територіальні підрозділи та ВРМ (ст. 12 п.4 Закону України «Про адміністративні послуги»).

 

 Перелік питань на перевірку знання законодавства

з урахуванням функціональних повноважень адміністратора відділу «Центр надання адміністративних послуг»

1. Визначення терміну «центр надання адміністративних послуг» (ст. 12 п.1 Закону України «Про адміністративні послуги»).

2. Визначення терміну «адміністратор» (ст.13 п.1 Закону України «Про адміністративні послуги»).

3. Основні завдання адміністратора (ст. 13 п.4 Закону України «Про адміністративні послуги»).

4. Права адміністратора (ст. 13 п.1-4  Закону України «Про адміністративні послуги»).

5. Відповідальні за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг (ст. 19 п. 1 Закону України «Про адміністративні послуги»).

6. Порядок надання адміністративних послуг (ст. 9 п.1 Закону України «Про адміністративні послуги»).

7. Строки надання адміністративних послуг (ст. 10  п.1-3 Закону України «Про адміністративні послуги»).

8. Інформаційна картка адміністративної послуги містить інформацію (ст. 8 п.4 Закону України «Про адміністративні послуги»).

9. Технологічна картка адміністративної послуги містить інформацію (ст. 8 п.4 Закону України «Про адміністративні послуги»).

10. Визначення терміну «адміністративна послуга» (ст. 1 п.1 Закону України «Про адміністративні послуги»).

11. Порядок прийняття заяви на адміністративні послуги (ст. 9 п.1 Закону України «Про адміністративні послуги»).

12. Визначення терміну «суб’єкт звернення» (ст. 1 п.2 Закону України «Про адміністративні послуги»).

13. Визначення терміну «суб’єкт надання адміністративних послуг» (ст. 1 п.3 Закону України «Про адміністративні послуги»).

14. З якого моменту адміністративна послуга вважається наданою? (ст. 10 п.5, Закону України «Про адміністративні послуги»).

15. Час прийому суб’єктів звернень у центрі надання адміністративних послуг (ст. 12 п.11 п.п.1-3 Закону України «Про адміністративні послуги»).

 

 

 

Керуюча справами (секретар)                                             виконавчого комітету Валентина МИХАЙЛІЧЕНКО