Додаток 1

до розпорядження Ланнівського сільського голови

від 02.12.2021 р. № 215/02-04

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Про проведення конкурсу на заміщення  вакантних посад

Ланнівська сільська рада, місце знаходження якого: Полтавська область, Полтавський район, с-ще Ланна, вул. Миру 9 оголошує конкурс з 03.12.2021 року на заміщення вакантних посад посадових осіб органу місцевого самоврядування – начальника гуманітарного відділу – 1 штатна одиниця, головного спеціаліста гуманітарного відділу – 3 штатні одиниці.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

- письмову заяву про участь у конкурсі, з відміткою заявника про ознайомлення із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та  проходження даної служби;

- резюме у довільній формі із зазначенням основних мотивів зайняття вакантної посади;

-  письмова згода на обробку персональних даних;

-  заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

-  дві фотокартки розміром 4 х 6 см.;

- копії  документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

-  копію документа, який посвідчує особу;

копія картки фізичної особи – платника податків

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

- відомості про стаж роботи (державної служби), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері.

- підтвердження подання електронної декларації кандидата на посаду за встановленою формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК за адресоюwww.nazk.gov.ua та роздруковану з офіційного веб-сайту.

Документи приймаються протягом 25-ти календарних днів з 03.12.2021 року  по 28.12.2021 року за адресою виконавчого комітету Ланнівської сільської ради: с-ще Ланна, вул. Миру 9, Полтавський район, Полтавська область.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за вищевказаною адресою або за тел. 380532642211

Додаток 2

до розпорядження Ланнівського сільського голови

від 02.12.2021 р.№ 215/02-04

 

Основні вимоги до кандидатів на заміщення вакантних посад

Основні вимоги до кандидата на заміщення вакантної посади начальника Гуманітарного відділу Ланнівської сільської ради:

 • громадянство України;

- повна, вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

- стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.;

- володіння державною мовою,

 - упевнений користувач ПК, знання основних програмних засобів;

- знання нормативно-правових актів у сфері діяльності органів місцевого самоврядування, в галузі освіти, культури, молодіжної політики;

- необхідні професійні ділові якості та знання ділової етики.

Основні вимоги до кандидата на заміщення вакантної посади головного спеціаліста Гуманітарного відділу Ланнівської сільської ради:

 • громадянство України;

- вища освіта відповідного напрямку    не нижче ступеня бакалавра;

- без вимог до стажу роботи;

- володіння державною мовою,

 - впевнене користування комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).;

- знання Конституції України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого п самоврядування", "Про державну службу", "Про запобігання корупції" та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, практику застосування чинного законодавства України з питань, що належать до його компетенції.;

- вміння працювати з інформацією;

- орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

 

Додаток 3

до розпорядження

від 02.12.2021 р.№ 215/02-04

СКЛАД

комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

посадових осіб Гуманітарного відділу Ланнівської сільської ради

Чухрай Сергій Анатолійович

- перший заступник Ланнівського сільського голови, голова комісії;

Михайліченко Валентина Андріївна

- керуюча справами (секретар) виконавчого комітету Ланнівської сільської ради, секретар комісії;

Рябоконь Валентина Михайлівна

- секретар Ланнівської сільської ради, член комісії;

Калініченко Таміла

Володимирівна

- начальник  фінансового відділу Ланнівської сільської ради, член комісії;

Черняхович Тетяна Олександрівна

Підгайна Оксана

Миколаївна

- начальник загального відділу виконавчого комітету Ланнівської сільської ради.

-начальник юридичного відділу виконавчого комітету Ланнівської сільської ради

 

    В. о. сільського голови                                           Сергій ЧУХРАЙ

Додаток 4

до розпорядження

від 02.12.2021 р.№ 215/02-04

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку та оцінку знань Конституції України, Законів України

«Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  «Про освіту», «Про культуру»,  «Про фізичну культуру»,  «Про бібліотеки та бібліотечну справу» для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад начальника та головного спеціаліста гуманітарного відділу Ланнівської сільської ради

 

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси української держави за Конституцією України (ст.1,2)

3. Форма правління в Україні (ст.5)

4. Визнання найвищої соціальної цінності  України (ст.3 )

5. Конституційний статус  державної мови та мов національних меншин України (ст.10)

6. Об’єкти права власності українського народу (ст. 13,14 )

7. Найважливіші функції держави (ст.17 )

8. Державні символи України ( ст.20)

9. Конституційне право на працю (с.43 )

10. Конституційне право на освіту (ст.53 )

11. Конституційне право на соціальний захист (ст.46 )

12. Конституційне право на охорону здоров’я (49 )

13. Обов’язки громадянина України (ст.65-68 )

14. Право громадянина України на вибори.( ст.70)

15. Державний бюджет України.( ст.96 )

 

2. Питання на перевірку знання Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні».

 1. Поняття місцевого самоврядування. Право громадян на участь у місцевому

самоврядуванні.  (Ст.ст.  2, 3.)

 1. Основні принципи місцевого самоврядування . ( ст.3)
 2. Територіальні громади  ( ст.6)
 3. Місцевий референдум ( ст.7)
 4. Виконавчі органи рад ( ст.11)
 5. Сільський, селищний, міський голова ( ст.12)
 6. Законодавство про місцеве самоврядування ( ст.24)
 7. Повноваження сільських, селищних, міських рад  ( ст.ст.25,26)
 8. Сесія ради ( ст. 46)
 9. Постійні комісії ради ( ст. 47)
 10. Депутат ради  ( ст.49)
 11. Секретар сільської, селищної, міської ради ( ст.50)
 12.  Виконавчий комітет селищної ради ( ст.51)
 13.  Місцеві бюджети  ( ст.61)
 14.  Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (ст.71)

 

3. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону «Про запобігання корупції» (ст.3)
 2. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції ( ст. 4)
 3. Права Національного агентства ( ст.12)
 4. Уповноважені особи Національного агентства (ст.13)
 5. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (ст.21)
 6. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними  (24)
 7. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст.22)
 8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст.25)
 9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст.28)
 10. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 45)
 11. Інформація, що зазначається в декларації (ст. 46)

12. Облік та оприлюднення декларацій (ст. 47)

13. Контроль та перевірка декларацій (ст.48)

14. Спеціальна перевірка осіб, які претендують на зайняття посад ( ст. 56)

15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення  (ст.65)

 

4. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах  місцевого самоврядування»

 1. Основні принципи в органах місцевого самоврядування (ст.4)
 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5)
 3. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст.8)
 4. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст.9 )
 5. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (ст.10)
 6. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (ст.12)
 7. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (ст.13 )
 8. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (ст.14)
 9. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст.15 )
 10. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (ст.17 )
 11. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст.20 )
 12. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (ст.21 )
 13. Відповідальність посадової особи в органах самоврядування (ст. 24)
 14.  Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (ст.7)

15.  Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 11)

 

5. Питання на перевірку знання Законів України «Про освіту»

1.  Види освіти  (стаття 8 ).

2. Форми здобуття освіти  (стаття ).

3. Мова освіти  (стаття 7 ).

4. Невід»ємні складники системи освіти  (стаття 10 п.1 ).

5. Рівні освіти  (стаття 10 п.2 ).

6. Повна загальна середня освіта і її три рівні   (стаття 12).

7. Позашкільна освіта (стаття 14 ).

8. Освітній округ; опорний заклад освіти (стаття 13 ).

9. Управління закладом освіти  (стаття 24,27,28).

10. Права і обов»язки засновника закладу освіти (стаття 25)

11. Керівник закладу освіти (стаття 26 ).

12. Наглядова рада закладу освіти  (стаття 29 ).

13. Документ про освіту   (стаття 10 ).

14. Зовнішнє незалежне оцінювання (стаття 47).

15. Атестація педагогічних працівників (стаття 50).

 

6. Питання на перевірку знання Законів України «Про фізичну культуру»

1. Права громадян у сфері фізичної культури і спорту (ст.3)

2.  Показники стану розвитку фізичної культури і спорту (ст.7)

3. Фізкультурно-оздоровчі заклади  (ст. 15)

4. Фізкультурно-спортивні товариства (ст.19)

5. Громадські об’єднання фізкультурно-спортивної спрямованості учнів та студентів (ст.21)

6. Українська федерація учнівського спорту (ст. 212 )

7. Фізична культура у сфері освіти (ст. 26)

8. Дитячий спорт (ст. 33)

9. Спорт вищих досягнень (ст.36)

10. Фінансове забезпечення сфери фізичної культури і спорту (ст.47)

11. Кадрове забезпечення сфери фізичної культури і спорту (ст.49)

12. Дитячо-юнацький спорт (ст. 34)

13. Фізкультурно-оздоровча діяльність серед сільського населення (ст. 29)

14. Фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем проживання та відпочинку громадян (ст.27)

15. Українська федерація учнівського спорту (ст. 212 )

 

7. Питання на перевірку знання Законів України «Про бібліотеки та бібліотечну справу»

1. Створення бібліотек (ст.12)

2. Ліквідація бібліотек (ст.15)

3. Бібліотечні фонди (ст. 16)

4. Обов'язки бібліотек (ст. 19)

5. Права громадян, підприємств, установ і організацій на бібліотечне обслуговування (ст. 21)

6. Фінансування бібліотек ( ст. 26)

7. Соціальні гарантії працівників бібліотек (ст. 30)

8. Права користувачів бібліотеки (ст. 22)

9. Права бібліотек (ст.20)

10. Облік, зберігання та використання документів (ст. 18)

11. Види бібліотек (ст. 6)

12. Комплектування бібліотечних фондів (ст. 17)

13. Права громадян, підприємств, установ і організацій на бібліотечне обслуговування (ст. 21)

14. Обов'язки користувачів бібліотек (ст. 23)

15. Участь громадськості у бібліотечній справі (ст. 25)

 

8. Питання на перевірку знання Законів України «Про культуру»

1. Основні засади державної політики у сфері культури (ст.3)

2. Права громадян у сфері культури (ст. 6)

3. Право на утворення закладів культури (ст. 9)

4. Види і суб'єкти діяльності у сфері культури (ст. 12)

5. Професійна творча діяльність (ст. 17)

6. Особливості створення, діяльності та ліквідації закладів культури (ст. 19)

7. Особливості трудових відносин та працевлаштування в закладах культури (ст.21)

8. Витрати на утримання закладів культури (ст. 26)

9. Оплата і стимулювання праці працівників у сфері культури (ст. 29)

10. Участь громадськості у реалізації державної політики у сфері культури (ст. 31)

11. Переліки закладів культури базової мережі (ст. 24)

12. Призначення та функціонування базової мережі закладів культури (ст. 22)

13. Забезпечення господарської діяльності закладів культури (ст. 28)

14. Додаткова фінансова підтримка діяльності у сфері культури (ст. 27)

15.  Особливості трудових відносин та працевлаштування в закладах культури (ст. 21  ).