ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

15 червня 2021 року

 

              № 83/02-04

 

Про оголошення конкурсу на зайняття

вакантних посад Гуманітарного відділу

Ланнівської сільської ради

 

На виконання рішення  позачергової восьмої сесії Ланнівської сільської ради восьмого скликання №3 від 20.05.2021 року «Про створення гуманітарного відділу Ланнівської  сільської  ради», рішення позачергової дев’ятої сесії Ланнівської сільської ради восьмого скликання №4 від 11.06.2021 року « Про затвердження штатного розпису Гуманітарного відділу Ланнівської сільської ради», керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.25 Закону України «Про освіту», Порядком призначення на посаду керівників загальних навчальних закладів державної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №827 від 13 жовтня 2015 року, Постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»

 

1.Оголосити конкурс на зайняття вакантних посад Гуманітарного відділу Ланнівської сільської ради:

  • начальника – 1 штатна одиниця;
  • головний спеціаліст – 3 штатні одиниці (додаток 1)

2.Встановити основні вимоги до кандидата на заміщення вакантної посади (додаток 2).

3. Утворити конкурсну комісію з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб органу місцевого самоврядування – начальника та головних спеціалістів Гуманітарного відділу Ланнівської сільської ради (додаток 3).

4. Конкурс проводити відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів  України від 15 лютого 2002 року №169 та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного Управління Державної служби України від 08.07.2011 №164.

5. Затвердити перелік питань на перевірку та оцінку знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про культуру», , «Про музеї та музейну справу», «Про бібліотеки та бібліотечну справу». для складання іспиту кандидатами на заміщення вакантних посад начальника та головних спеціалістів Гуманітарного відділу Ланнівської сільської ради (додаток 4).

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря Ланнівської сільської ради Олександра САФАРОВА.

 

Сільський голова                                                               Костянтин УДОВИЧЕНКО

Додаток 1

до розпорядження Ланнівського сільського голови

від 15.06.2021 р.№ 83/02-04

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Про проведенн конкурсу на заміщення  вакантних посад

 

 

Ланнівська сільська рада, місце знаходження якого: Полтавська область, Полтавський район, с-ще Ланна, вул. Миру 9 оголошує конкурс з 18.06.2021 року на заміщення вакантних посад посадових осіб органу місцевого самоврядування – начальника гуманітарного відділу – 1 штатна одиниця, головного спеціаліста гуманітарного відділу – 3 штатні одиниці.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

- письмову заяву про участь у конкурсі, з відміткою заявника про ознайомлення із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та  проходження даної служби;

- резюме у довільній формі із зазначенням основних мотивів зайняття вакантної посади;

-  письмова згода на обробку персональних даних;

-  заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

-  дві фотокартки розміром 4 х 6 см.;

- копії  документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

-  копію документа, який посвідчує особу;

копія картки фізичної особи – платника податків

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

- відомості про стаж роботи (державної служби), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері.

- підтвердження подання електронної декларації кандидата на посаду за встановленою формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК за адресоюwww.nazk.gov.ua та роздруковану з офіційного веб-сайту.

 

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з 18.06.2021 року  по 19.07.2021 року за адресою виконавчого комітету Ланнівської сільської ради: с-ще Ланна, вул. Миру 9, Полтавський район, Полтавська область.

 

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за вищевказаною адресою 

 

Дивитись детальніше : Додатки