____________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)

                    20213247600

____________________________________
(реєстраційний номер справи про оцінку

впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається

суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Акціонерне товариство “Укргазвидобування”, код за ЄДРПОУ 30019775

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від  прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 04053, вул. Кудрявська, буд. 26/28, Шевченківський район, м. Київ

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

тел.: (044) 461-25-49; факс: (044) 461-29-72_________________________________
особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[*].

Планована діяльність, її характеристика.

Планована діяльність – «Спорудження розвідувальної свердловини № 315 Ланнівського ГКР на газ і конденсат, підземні споруди. Підключення свердловини до установки підготовки вуглеводневої сировини».

Роботи по провадженню планованої діяльності буде здійснювати філія Газопромислове управління “Шебелинкагазвидобування” АТ “Укргазвидобування”, що знаходиться за адресою: 64250, вул. Стадіонна, 9, смт. Донець, Ізюмський район, Харківська область; тел. (05749) 92-4-98.

Технічна альтернатива 1.

Планована діяльність здійснюється за допомогою бурового верстату з дизель-електричним приводом, спосіб буріння – роторний, турбінний.

Технічна альтернатива 2.

Виконання планованої діяльності може відбуватися за допомогою бурового верстату з електричним приводом, але в зв’язку з значною віддаленістю об’єкта проектування від електромережі необхідної потужності, використання бурового верстату з електричним приводом обмежене.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Буріння свердловини передбачається в адміністративних межах Ланнівської сільської ради Полтавського району Полтавської області. Розташування устя свердловини обумовлюється оптимальними геологічними умовами розкриття перспективних продуктивних горизонтів і поверхневими умовами.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Альтернативні варіанти планованої діяльності відсутні, оскільки розташування устя свердловини обумовлюється оптимальними геологічними умовами розкриття перспективних продуктивних горизонтів і поверхневими умовами.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Отримання геологічної інформації щодо прирощення запасів вуглеводневої сировини, забезпечення енергоресурсами населення і промисловості, зарахування рентної плати за користування надрами (видобуток природного газу). Місцеве населення зацікавлене у розвитку нафтогазовидобувної галузі оскільки розподіл коштів між бюджетами різних рівнів передбачає 2 % рентної плати за користування надрами до районних бюджетів, 3 % до бюджетів об’єднаних територіальних громад та 2 % до обласних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Глибина свердловини – 3730 м, профіль ствола свердловини – вертикальний; спосіб буріння – роторний, турбінний; передбачається кріплення ствола свердловини високогерметичними обсадними трубами. Для буріння свердловини передбачається використання бурового верстату з дизель-електричним приводом потужністю до 7 000 кВт.

Підключення свердловини на відстань до 5500 м до установки підготовки вуглеводневої сировини. Підключення свердловини включає обв’язку устя свердловини та прокладання газопроводу підключення.

Очікувані об’єми видобутку природного газу становлять від 15 тис.м3/добу до 70 тис.м3/добу.

На період спорудження свердловини передбачається укладання угоди на займання земельної ділянки площею 4 га (в залежності від типу бурового верстата) з землекористувачем (за погодженням з її власником).

Застосовується типова схема обв’язки устя свердловини. Обрано оптимальний маршрут і довжину траси газопроводу підключення з урахуванням рельєфу та існуючих комунікацій. Об'ємно-планувальні й конструктивні рішення прийняті на основі діючих норм із урахуванням кліматичних умов району будівництва й “Переліку основних будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”. В залежності від довжини газопроводу роботи по підключенню свердловини розраховані на термін від одного до п’яти місяців. У будівельних роботах задіяно від 15 до 20 одиниць техніки.

Площа відводу земель у довгострокове користування на період експлуатації свердловини для присвердловинних споруд та під’їзної ґрунтової дороги до 0,7 га.

Забезпечення водою технологічного процесу спорудження свердловини буде здійснюватися через водну свердловину, пробуреної на буровому майданчику.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Буріння свердловини здійснюється буровим верстатом з дизель-електричним приводом, згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона становить 500 м.

Виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів та охорони надр.

Сортування відходів та передача їх спеціалізованим підприємствам у відповідності до встановлених санітарно-гігієнічних вимог і природоохоронного законодавства.

Забір підземних вод здійснювати відповідно до спеціального дозволу на спеціальне водокористування.

Викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися за наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Виконання правил протипожежної безпеки.

щодо технічної альтернативи 2

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності аналогічні технічній альтернативі 1, окрім того що буріння здійснюється буровим верстатом з електричним приводом (згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона становить 300 м).

щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання розмірів санітарно-захисної зони; дотримання дозволених рівнів акустичного забруднення; дотримання значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів; організація спеціально відведених та відповідно обладнаних місць для тимчасового зберігання відходів.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається через відсутність територіальної альтернативи 2.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Проведення інженерно-геологічних вишукувань на майданчику спорудження свердловини, моніторинг стану атмосферного, ґрунтового, водного середовищ, зняття родючого шару ґрунту з метою наступної рекультивації згідно ГСТУ 41-00032626-00-023-2000, газопровід-шлейф для підключення свердловини прокладається підземно, паралельно рельєфу, на глибині 1,2 м до низу труби. Вздовж газопроводу-шлейфу встановлюється охоронна зона по 100 м в обидві сторони від вісі труби. По трасі газопроводу для підключення свердловини передбачається зняття і наступна рекультивація родючого шару ґрунту після його прокладання.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Компонування комплексу технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки безпеки і виробничої санітарії.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається через відсутність територіальної альтернативи 2.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

- вплив на клімат та мікроклімат – у період будівництва та експлуатації викиди забруднюючих речовин в атмосферу будуть короткочасні та незначні;

- вплив на повітряне середовище – під час будівництва викиди від земляних, різальних, зварювальних та фарбувальних робіт, від роботи будівельного автотранспорту, дизельних двигунів бурового верстату, дизель-електростанції, викиди при приготуванні бурового розчину, при випробуванні свердловини на приплив нафтогазових флюїдів (спалювання газу на факелі), випаровування з ємностей для зберігання дизельного палива; випаровування з поверхні гідроізольованих шламових амбарів; під час експлуатації – викиди від спалювання газу на факелі при планових продувках свердловини під час досліджень та ремонтів; на межі житлової забудови найближчого населеного пункту від бурового майданчика значення концентрацій по всіх забруднюючих речовинах, які будуть викидатися в атмосферне повітря, передбачаються нижче гранично-допустимих, отже вплив на повітряне середовище під час будівництва та експлуатації свердловини, вважається допустимим;

- шумовий вплив – під час будівництва акустичне навантаження від роботи будівельного автотранспорту, роботи будівельних механізмів та техніки; під час експлуатації свердловини – шум від роботи насосних агрегатів при роботі факельної установки свердловини; шумове навантаження під час будівельних робіт та під час експлуатації свердловини буде в межах норми і не завдасть негативного впливу на оточуюче природне середовище та здоров’я людей;

- вплив на водне середовище – під час будівництва відбір води з артсвердловини на технологічні та господарсько-побутові потреби, який планується здійснювати в нормативних межах, також передбачається утворення бурових стічних вод, відпрацьованої води після гідровипробувань, дощових стоків з бурового майданчика, господарсько-побутових стоків; передбачається збір бурових стічних вод та дощових стоків з бурового майданчика в гідроізольовані шламові амбари з подальшим очищенням і нейтралізацією та захороненням, збір відпрацьованої води після гідровипробувань в амбар-відстійник з подальшим вивезенням на утилізацію спеціалізованою організацією; збір господарсько-побутових стоків в герметичну металеву ємність з подальшим вивезенням на утилізацію спеціалізованою організацією; з урахуванням впровадження організаційно-технічних та природоохоронних заходів – вплив під час будівництва характеризується як екологічно-допустимий; під час експлуатації свердловини – вплив на водне середовище відсутній, оскільки відсутні джерела, які впливають на стан водного середовища;

- вплив на гідрогеологічне середовище – під час будівництва, в процесі буріння свердловини, передбачається втручання в підземні горизонти з прісними водами, але раціональна конструкція свердловини, яка включає спуск обсадних колон з наступним цементуванням високоміцними портландцементами дозволяє попередити забруднення горизонтів з прісними водами та інші негативні наслідки у вигляді техногенних змін та деформації земної поверхні; під час експлуатації свердловини – вплив на гідрогеологічне середовище відсутній, оскільки відсутні джерела його виникнення;

- вплив на ґрунти – під час будівництва – механічні порушення поверхневого шару ґрунту при проведенні земляних робіт; для мінімізації впливу на ґрунти передбачається зняття та зберігання родючого шару ґрунту, а по закінченню будівництва планується відновлення родючості порушених земельних ділянок шляхом проведення рекультивації; під час експлуатації вплив на ґрунти відсутній, оскільки відсутні джерела його виникнення;

- вплив від утворення та поводження з відходами – під час будівництва передбачається незначна кількість утворення відходів, які до закінчення будівництва передбачається зберігати у спеціально відведених місцях в герметичних контейнерах відповідно до класу небезпеки з подальшою передачею їх на видалення, розміщення, захоронення, утилізацію згідно укладених договорів з спеціалізованими підприємствами; беручи до уваги зберігання відходів у відповідності з санітарними нормами та технікою безпеки, їх сортування та передачу спеціалізованим підприємствам, а також допустимі об’єми утворення, можна зробити висновок про те, що вплив від утворення та поводження з відходами на навколишнє середовище буде допустимим; під час експлуатації свердловини утворення відходів не передбачається;

- вплив на рослинний та тваринний світ – під час будівництва при проведенні земляних робіт передбачається порушення рослинного покрову, але земельні ділянки, які передбачаються для користування під буровий майданчик та шлейф, представлені ріллею для висадження злакових культур, тобто в межах цього майданчика природна флора і фауна відсутні; під час експлуатації свердловини – вплив на рослинний та тваринний світ відсутній;

- вплив на соціальне середовище – об’єкт планованої діяльності не створює негативного впливу на соціальні умови життєдіяльності та здоров'я місцевого населення та несе позитивний аспект; під час будівництва та експлуатації свердловини передбачається створення нових робочих місць, забезпечення енергоресурсами населення і промисловості даного регіону, залучення інвестицій в економіку району;

- вплив на техногенне середовище – відсутній; в рамках планової діяльності не передбачається знесення будинків та об’єктів інфраструктури; планована діяльність не буде викликати руйнівної дії на житлово-цивільні і промислові об'єкти; пам’ятки архітектури, історико-культурні об’єкти, зони рекреації та інші елементи техногенного середовища в зоні планованої діяльності відсутні.

щодо технічної альтернативи 2

Впливи аналогічні альтернативі 1, окрім впливу на атмосферне повітря в частині викидів від двигунів приводу бурового верстату (від бурового верстату з електричним приводом викиди відсутні).

щодо територіальної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля можливі в межах санітарно-захисної зони та виділених земельних ділянок під провадження планованої діяльності.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається через відсутність територіальної альтернативи 2.

 

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля у відповідності з пунктами 1 та 3 частини 3 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» з урахуванням сфер, джерел та видів можливого впливу на довкілля.

Зокрема, планується проводити дослідження впливу на повітряне, водне, геологічне середовища та ґрунт, а також соціальне і техногенне середовища, рослинний та тваринний світ, клімат, передбачається виконання розрахунків розсіювання шкідливих речовин в атмосферному повітрі, аналіз концентрації шкідливих речовин на межі санітарно-захисної зони і на межі житлової забудови, розрахунків ризиків та рівнів шуму.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Висновок з оцінки впливу на довкілля про допустимість провадження планованої діяльності,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Департаментом екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації, за адресою: 36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1. тел./факс (0532) 56-95-08, e?mail: eko@adm-pl.gov.ua.

Контактна особа: т.в.о. директора Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації – Вергелес Андрій Олександрович.

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

 

[*] Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.