ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЛАННІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

ПРОТОКОЛ 

Засідання координаційної ради з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та протидії торгівлі людьми на території населених пунктів Ланнівської сільської ради

 

30.06.2023 року                                с-ще Ланна                                                  №1                                                

 

Присутні члени комісії:

 

Удовиченко К.О., - голова координаційної ради, сільський голова

Чухрай С.А.  заступник голови комісії, перший заступник сільського голови;

Швирид І.В. – секретар комісії, спеціаліст ІІ категорії відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Ланнівської сільської ради;

Підгайна О.М. - начальник юридичного відділу виконавчого комітету Ланнівської сільської ради;

Тимошко О.Р. - начальник відділу соціального захисту населення виконавчого комітету Ланнівської сільської ради;

Заряжко А.В. - т.в.о. начальника Служби у справах дітей виконавчого комітету Ланнівської сільської ради;

Загороднікова М.В. - завідувач, лікар загальної практики- сімейний лікар  Ланнівської АЗПСМ;

Вийбер Н.П. - фахівець із соціальної роботи КУ «Центр надання соціальних послуг» Карлівської міської ради;

Курінний А.А. - начальник  сектору превенції відділу поліції №3 Полтавського РУП ГУНП з питань запобігання та протидії домашньому насильству;

Голик В.В. - оперуповноважений СКП ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з питань насильства за ознакою статі та торгівлі людьми

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про основні завдання та повноваження координаційної ради з питань сімейної політики, протидії домашньому насильству при виконавчому комітеті Ланнівської сільської ради.

Доповідач: голова координаційної ради Удовиченко К.О.

2. Про стан домашнього насильства в Ланнівській громаді.

Доповідач: заступник голови координаційної ради Чухрай С.А.

3. Про визначення потреби у створенні в Ланнівській громаді спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

Доповідачі: секретар координаційної ради Швирид І.В..

  1. Про основні завдання та повноваження координаційної ради з питань сімейної політики, протидії домашньому насильству при виконавчому комітеті Ланнівської сільської ради.

СЛУХАЛИ:

Голову координаційної ради Удовиченко К.О., який повідомив, що статтею 25 Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658, передбачено,  що  для  забезпечення міжвідомчої співпраці щодо реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі на місцевому рівні, узгодженості заходів у цій сфері, підвищення їх ефективності, координації проведення інформаційно-просвітницьких заходів, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства та практики його застосування районними виконавчими органами рад об’єднаних територіальних громад утворюються дорадчі органи - місцеві координаційні ради.

На виконання цих вимог законодавства рішенням виконавчого комітету Ланнівської сільської ради від 28.06.2023 року №  в Ланнівській громаді було створено координаційну раду з питань сімейної політики, протидії домашньому насильству, затверджено її склад та положення.

Основними завданнями координаційної ради є:

1. Забезпечення міжвідомчої співпраці органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій щодо реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми на території Ланнівської громади;

2. Сприяння здійсненню ефективної державної політики із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми;

3. Розгляд питань, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці щодо впровадження державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми;

4. Інформування громадськості про стан реалізації державної політики із запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми;

5. Розгляд та узгодження пропозицій щодо потреби в утворенні в установленому порядку загальних чи спеціалізованих служб підтримки для осіб, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;

6. Інші питання, визначені законодавством, для органів місцевого самоврядування, які потребують попереднього узгодження на предмет доцільності здійснення заходів у сфері  запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та торгівлі людьми.

До складу координаційної ради входять 11 осіб, представники органів та установ, якими здійснюються заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. 

 

ВИРІШИЛИ:

Взяти  до  відома  інформацію  голови  координаційної  ради Удовиченко К.О. про основні завдання та повноваження координаційної ради з питань сімейної політики, протидії домашньому насильству при виконавчому комітеті Ланнівської сільської ради.

 

  1. Про стан домашнього насильства в Ланнівській громаді.

СЛУХАЛИ: 

Заступника голови координаційної ради Чухрая С.А.,  який проінформував, що проблема домашнього насильства на сьогоднішній день залишається дуже актуальною для Ланнівської громади. З початку року отримано інформацію про 2 випадки вчинення домашнього насильства по відношенню до 2 осіб, у по рівнянні з 2022 роком – 1 випадок домашнього насильства. По цим випадкам було з'ясовано причини та обставини вчинення  насильства. Аналізуючи причини домашнього насильства спостерігаємо, що 100% випадків було скоєно правопорушниками, які перебували в стані алкогольного сп'яніння.  Слід звернути увагу на те, що в 100% випадків насильства у постраждалих не зафіксовано тілесних ушкоджень, здебільшого використовуються образи та погрози. У 1 випадку під час конфлікту в сім'ї були присутні 4 неповнолітні дитини.

При цьому, безпосередньо до виконавчого комітету Ланнівської сільської ради жодна особа, постраждала від домашнього насильства з початку року не зверталась.

ВИРІШИЛИ:

Взяти  до  відома  інформацію заступника голови координаійної ради Чухрая С.А. про стан домашнього насильства на території Ланнівської громади.

 

  1. Про визначення потреби у створенні в Ланнівській громаді спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі.

СЛУХАЛИ:

Секретаря координаційної ради Швирид І.В., яка повідомила, що визначення потреби у створенні спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб відповідно до підпункту 3, частини 2, статті 8 Закону України «Про  запобігання   та   протидію  домашньому   насильству»   від  07.12.2017 № 2229-VIII належить до повноважень виконавчих органів сільських рад. 

Таким чином, координаційна рада, як консультативно-дорадчий орган при виконавчому комітеті Ланнівської сільської ради, має визначитися щодо доцільності створення спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб.

Відповідно до частини 4, статті 6  ЗУ «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 07.12.2017  2229-VIII до спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб належать притулки для постраждалих осіб, центри медико-соціальної реабілітації постраждалих осіб, кол-центр з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим особам та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, а також заклади та установи, призначені виключно для постраждалих осіб та осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі. 

Методикою визначення потреб територіальних громад у створенні спеціалізованих служб підтримки постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі (далі- Методика), затвердженою наказом Міністерства соціальної політики від 30.11.2020  № 787 передбачений порядок визначення потреб територіальних громад у створенні спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.  Відповідно до додатку 1 Методики розрахунок мінімальних потреб територіальних громад у створенні спеціалізованих служб підтримки постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі за 2022 рік наступний:

1. Населений пункт - адміністративний центр територіальної громади: с-ще. Ланна

2. Перелік населених пунктів, що входять до складу територіальної громади: с-ще Ланна, с. Коржиха, с. Чалівка, с. Куми, с. Львівське, с. Нижня Ланна, с. Верхня Ланна, с. Федорівка, с. Климівка, с. Холодне Плесо, с. Редути.

3. Площа населених пунктів територіальної громади: __

4. Чисельність населення територіальної громади кожного населеного пункту:

Населений пункт

Чисельність населення

Верхня Ланна

649

Климівка

957

Коржиха

229

Куми

705

Ланна

1770

Львівське

174

Нижня Ланна

699

Редути

54

Федорівка

1639

Холодне Плесо

4

Чалівка

190

Всього

7070

5. Показники для визначення соціальних груп осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі (зазначаються кількісні дані):

кількість сімей, які числяться на обліку / отримують соціальні послуги як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах внаслідок вчинення щодо них домашнього насильства та насильства за ознакою статі: 0

кількість дітей, які числяться на обліку служби у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку із вчиненням щодо них домашнього насильства за ознакою статі: 0

кількість осіб, які перебувають на профілактичному обліку органів Національної поліції України у зв’язку із вчиненням домашнього насильства (у тому числі неповнолітніх): 0

кількість осіб, які звернулись із заявою про проходження програм для кривдників: 0

кількість осіб, які пройшли програму для кривдників: 0

6. Аналіз статистики звернень та інших даних щодо визначення потреби територіальної громади у спеціалізованих службах підтримки постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі:

кількість заяв і повідомлень про вчинення домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі, що надійшли до різних суб’єктів (дані відповідних журналів реєстрації, електронних інформаційних ресурсів тощо): 1

кількість повідомлень про факти жорстокого поводження з дитиною, зокрема домашнього насильства: 0

кількість звернень до закладів охорони здоров’я за отриманням медичної допомоги внаслідок вчинення домашнього насильства: 0

кількість звернень на телефони довіри, «гарячі лінії» (у тому числі анонімні) щодо вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі (у тому числі неповнолітніх): 0

кількість винесених органами Національної поліції термінових заборонних приписів стосовно кривдника: 0

кількість винесених судових рішень про направлення осіб, які вчиняють домашнє насильство та насильство за ознакою статі, на проходження програми для кривдників: 0

кількість винесених судами обмежувальних приписів стосовно кривдника: 0

Відповідно до додатку 1 Методики розрахунок мінімальних потреб територіальних громад у створенні спеціалізованих служб підтримки постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі за 2023 рік наступний:

1. Населений пункт - адміністративний центр територіальної громади: с-ще. Ланна

2. Перелік населених пунктів, що входять до складу територіальної громади: с-ще Ланна, с. Коржиха, с. Чалівка, с. Куми, с. Львівське, с. Нижня Ланна, с. Верхня Ланна, с. Федорівка, с. Климівка, с. Холодне Плесо, с. Редути.

3. Площа населених пунктів територіальної громади: __

4. Чисельність населення територіальної громади кожного населеного пункту:

 

Населений пункт

Чисельність населення

Чоловіки

Жінки

Діти

Верхня Ланна

621

230

263

128

Климівка

931

389

407

134

Коржиха

226

95

94

37

Куми

820

325

354

140

Ланна

1762

652

797

313

Львівське

178

71

69

38

Нижня Ланна

717

281

304

132

Редути

83

38

27

18

Федорівка

1593

658

727

208

Холодне Плесо

6

2

3

1

Чалівка

193

70

86

37

Всього

7130

2811

3131

1186

 

5. Показники для визначення соціальних груп осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі (зазначаються кількісні дані):

кількість сімей, які числяться на обліку / отримують соціальні послуги як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах внаслідок вчинення щодо них домашнього насильства та насильства за ознакою статі: 0

кількість дітей, які числяться на обліку служби у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах у зв’язку із вчиненням щодо них домашнього насильства за ознакою статі: 0

кількість осіб, які перебувають на профілактичному обліку органів Національної поліції України у зв’язку із вчиненням домашнього насильства (у тому числі неповнолітніх): 0

кількість осіб, які звернулись із заявою про проходження програм для кривдників: 0

кількість осіб, які пройшли програму для кривдників: 0

6. Аналіз статистики звернень та інших даних щодо визначення потреби територіальної громади у спеціалізованих службах підтримки постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі:

кількість заяв і повідомлень про вчинення домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі, що надійшли до різних суб’єктів (дані відповідних журналів реєстрації, електронних інформаційних ресурсів тощо): 2

кількість повідомлень про факти жорстокого поводження з дитиною, зокрема домашнього насильства: 0

кількість звернень до закладів охорони здоров’я за отриманням медичної допомоги внаслідок вчинення домашнього насильства: 0

кількість звернень на телефони довіри, «гарячі лінії» (у тому числі анонімні) щодо вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі (у тому числі неповнолітніх): 0

кількість винесених органами Національної поліції термінових заборонних приписів стосовно кривдника: 0

кількість винесених судових рішень про направлення осіб, які вчиняють домашнє насильство та насильство за ознакою статі, на проходження програми для кривдників: 0

кількість винесених судами обмежувальних приписів стосовно кривдника: 0

Відповідно до додатку 2 Методики показники розрахунку потреб територіальних громад у спеціалізованих службах для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі (згідно із рекомендаціями міжнародних організацій, які працюють у цій сфері) на 2022 рік:

Назва спеціалізованої служби

Мінімальні вимоги

Орієнтовний розрахунок потреби

Кількість створених установ, закладів

Розрахунок, необхідна кількість

Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі

1. Щонайменше один спеціалізований притулок у кожному районі з розрахунку 1 «сімейне місце» (одна жінка/доросла особа та двоє дітей) на орієнтовно 10 тис. населення*.
 2. Мінімальна доцільна кількість місць у притулку - 6. Максимальна - 20 (для одночасного розміщення 20 осіб, у тому числі жінок з дітьми) в одному приміщенні.
 Оптимальна кількість - 12–15

А: 10 000 = В,
 де А - чисельність населення;
 В - кількість місць у притулку

 

0

7070: 10000=0,707

Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі

1. Відстань між місцем розташування мобільної бригади та місцем безпосереднього надання спеціалізованої послуги - не більше 50 км.
 2. Враховується доступність інших соціальних послуг для постраждалих від домашнього насильства на певній території (психологічних, соціальних, юридичних, медичних тощо).
 3. Наявність підготовлених фахівців (практична психологія, соціальна робота тощо) у місці розташування мобільних бригад.
 4. Розміщення мобільних бригад має обумовлюватись кількістю населення з більшою прогнозною кількістю звернень

Формули для розрахунку:
 1) А: Д = Е,
 2) Е × Р = К,
 3) К: 12 місяців: В = С, де
 А - кількість випадків домашнього насильства;
 Д - чисельність населення району;
 Е - середній коефіцієнт населення, яке звертається за допомогою від домашнього насильства та насильства за ознакою статі на території району; 
 Р - чисельність населення, яке проживає на території обслуговування мобільною бригадою;
 К - прогнозна кількість постраждалих від домашнього насильства; 
 В - середня кількість випадків, в яких мобільна бригада може надати ефективну допомогу (40 випадків на місяць);
 С - необхідна кількість мобільних бригад на відповідну територію обслуговування/ОТГ

0

1) 1:7070=0,00014

2) 0,00014*7070=0,989

3) 0,989:12:40=0,002

Центр медико-соціальної реабілітації осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі

1. Створюється в обласних центрах/містах обласного значення/громадах із задовільною інфраструктурою, що функціонує в системі охорони здоров’я з наданням безоплатної комплексної послуги медичної допомоги (в межах стаціонару та амбулаторно).
 2. Створюється як окрема юридична особа або як структурний підрозділ закладу охорони здоров’я вторинної та третинної ланки або санаторно-курортного закладу

Розраховується виходячи із кількості осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі та потребують медичної допомоги та медико-соціальної реабілітації

0

 

Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі

1. Створюється в кожній ОТГ, обласних центрах/містах обласного значення.
 2. Забезпечує можливість короткострокового або цілодобового перебування (до 10 діб).
 3. Обладнаний спеціальним приміщенням із забезпеченням комунальних послуг (кризова кімната) для цілодобового перебування (до 10 діб) з розрахунку щонайменше 1 «сімейне місце» на 10 тис. населення

Розраховується середня кількість випадків, в яких може бути надано допомогу денними центрами (кількість постраждалих на місяць)

0

 

Спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі

Створюється в кожному населеному пункті, який входить до ОТГ, у найближчому доступі до постраждалих осіб (громади, райони тощо)

Один фахівець в кожному населеному пункті, який входить до ОТГ

0

5

Відповідно до додатку 2 Методики показники розрахунку потреб територіальних громад у спеціалізованих службах для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі (згідно із рекомендаціями міжнародних організацій, які працюють у цій сфері) на 2023 рік:

 

Назва спеціалізованої служби

Мінімальні вимоги

Орієнтовний розрахунок потреби

Кількість створених установ, закладів

Розрахунок, необхідна кількість

Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі

1. Щонайменше один спеціалізований притулок у кожному районі з розрахунку 1 «сімейне місце» (одна жінка/доросла особа та двоє дітей) на орієнтовно 10 тис. населення*.
 2. Мінімальна доцільна кількість місць у притулку - 6. Максимальна - 20 (для одночасного розміщення 20 осіб, у тому числі жінок з дітьми) в одному приміщенні.
 Оптимальна кількість - 12–15

А: 10 000 = В,
 де А - чисельність населення;
 В - кількість місць у притулку

0

7130: 10000=0,713

Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі

1. Відстань між місцем розташування мобільної бригади та місцем безпосереднього надання спеціалізованої послуги - не більше 50 км.
 2. Враховується доступність інших соціальних послуг для постраждалих від домашнього насильства на певній території (психологічних, соціальних, юридичних, медичних тощо).
 3. Наявність підготовлених фахівців (практична психологія, соціальна робота тощо) у місці розташування мобільних бригад.
 4. Розміщення мобільних бригад має обумовлюватись кількістю населення з більшою прогнозною кількістю звернень

Формули для розрахунку:
 1) А: Д = Е,
 2) Е × Р = К,
 3) К: 12 місяців: В = С, де
 А - кількість випадків домашнього насильства;
 Д - чисельність населення району;
 Е - середній коефіцієнт населення, яке звертається за допомогою від домашнього насильства та насильства за ознакою статі на території району; 
 Р - чисельність населення, яке проживає на території обслуговування мобільною бригадою;
 К - прогнозна кількість постраждалих від домашнього насильства; 
 В - середня кількість випадків, в яких мобільна бригада може надати ефективну допомогу (40 випадків на місяць);
 С - необхідна кількість мобільних бригад на відповідну територію обслуговування/ОТГ

0

1) 2:7130=0,00028

2) 0,00028*7130=1,99

3) 1,99:12:40=0,004

Центр медико-соціальної реабілітації осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі

1. Створюється в обласних центрах/містах обласного значення/громадах із задовільною інфраструктурою, що функціонує в системі охорони здоров’я з наданням безоплатної комплексної послуги медичної допомоги (в межах стаціонару та амбулаторно).
 2. Створюється як окрема юридична особа або як структурний підрозділ закладу охорони здоров’я вторинної та третинної ланки або санаторно-курортного закладу

Розраховується виходячи із кількості осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі та потребують медичної допомоги та медико-соціальної реабілітації

0

 

Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі

1. Створюється в кожній ОТГ, обласних центрах/містах обласного значення.
 2. Забезпечує можливість короткострокового або цілодобового перебування (до 10 діб).
 3. Обладнаний спеціальним приміщенням із забезпеченням комунальних послуг (кризова кімната) для цілодобового перебування (до 10 діб) з розрахунку щонайменше 1 «сімейне місце» на 10 тис. населення

Розраховується середня кількість випадків, в яких може бути надано допомогу денними центрами (кількість постраждалих на місяць)

0

 

Спеціалізована служба первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі

Створюється в кожному населеному пункті, який входить до ОТГ, у найближчому доступі до постраждалих осіб (громади, райони тощо)

Один фахівець в кожному населеному пункті, який входить до ОТГ

0

5

За даними показниками за 2022 та 2023 рік виявлено, що на території Ланнівської ТГ відсутня потреба у створенні спеціалізованих служб  - служб підтримки постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

ВИРІШИЛИ:

Заслухавши  інформацію секретаря координаційної ради Швирид І.В. та враховуючи показники, визначені методикою визначення потреб територіальних громад у створенні спеціалізованих служб підтримки постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики від 30.11.2020  № 787 прийнято рішення надати виконавчому комітетові Ланнівської сільської ради пропозиції не створювати спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі на території Ланнівської громади, оскільки відсутня соціальна потреба у створенні спеціалізованих служб.

 

Голова координаційної ради                                            

________________

Костянтин УДОВИЧЕНКО

 

 

 

 

Секретар координаційної ради                                   

________________

Ірина Швирид