О Г О Л О Ш Е Н Н Я

про проведення конкурсу на   заміщення  вакантних посад

Ланнівська сільська рада, місце знаходження якої: Полтавська область, Полтавський район, с-ще Ланна, вул. Миру 9 оголошує конкурс з 17.02.2023 року на заміщення вакантних посад посадових осіб органу місцевого самоврядування:

-    начальника фінансового відділу Ланнівської сільської ради;

-  спеціаліста І категорії  земельного відділу виконавчого комітету Ланнівської сільської ради;

- головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку  та звітності виконавчого комітету Ланнівської сільської ради

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії документи  відповідно до п.4 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Ланнівської сільської ради та її виконавчих органів затвердженого розпорядженням сільського голови № 03/02-04 від 04.01.2022 року

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з 17.02.2023 року  по 20.03.2023 року за адресою виконавчого комітету Ланнівської сільської ради: с-ще Ланна, вул. Миру 9, Полтавський район, Полтавська область.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за вищевказаною адресою або за тел. 380532642211

  Додаток 2

до розпорядження Ланнівського сільського голови

від 07.02.2023 р. № 22/02-04

 

Основні вимоги до кандидата на заміщення вакантної посади начальника фінансового відділу Ланнівської сільської ради:

- громадянство України;

- вільне володіння державною мовою;

- вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста;

- володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами;

- повинен знати: КонституціюУкраїни; Закони України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», та інше законодавство України з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади посадової особи органа місцевого самоврядування – начальника фінансового відділу Ланнівської сільської ради

- стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Основні вимоги до кандидата на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії  земельного відділу виконавчого комітету Ланнівської сільської ради

- громадянство України;

- вільне володіння державною мовою;

- вища освіта не нижче ступеня бакалавра;

- володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами;

- повинен знати: КонституціюУкраїни; Закони України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», та інше законодавство України з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади посадової особи органа місцевого самоврядування – спеціаліста І категорії земельного відділу  виконавчого комітету  Ланнівської сільської ради

- без вимог до стажу роботи.

Основні вимоги до кандидата на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу бузгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Ланнівської сільської ради

- громадянство України;

- вільне володіння державною мовою;

- вища освіта не нижче ступеня бакалавра;

- володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами;

- повинен знати: КонституціюУкраїни; Закони України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», та інше законодавство України з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантної посади посадової особи органа місцевого самоврядування – головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету  Ланнівської сільської ради

- без вимог до стажу роботи.

Додаток 3

до розпорядження Ланнівського сільського голови

від 07.02.2023 р.№ 22/02-04

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання Конституції України, «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», та «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

  1. Питання на перевірку знаннь Конституції України

1.Основні розділи Конституції України.

2.Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3.Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6.Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133). 28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

28. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

29. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

30. Набуття  чинності  Конституції України.

 

 

  1. Питання на перевірку знання Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування (статті 1, 2).

 2. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3).

 3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

 4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 12).

8. Порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

9. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (стаття 14)

10. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття13).

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).

12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).

13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).

14. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

15. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23). 

 

3.Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 14).

7. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики (стаття 20).

8. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

 9. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

10. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).

11. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 29).

12. Запобігання конфлікту інтересів у зв'язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав (стаття 36).

13. Вимоги до поведінки осіб (стаття 37).

14. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

15. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації (статті 49,50).

16. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).

17. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

18. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

19. Спеціальна перевірка (стаття 56).

20. Відповідальність за корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

 

4. Питання на перевірку знання Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні (стаття 3).

2. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Система місцевого самоврядування (стаття 5).

4. Ради – представниці органи місцевого самоврядування (стаття 10).

5. Виконавчі органи сільських, селищних міських рад (стаття 11)

6. Сільський, селищний, міський голова (стаття 12).

7. Староста об’єднаної територіальної громади (стаття 14-1).

8. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (стаття 16).

10. Повноваження селищних рад (статті 25, 26).

12. Повноваження селищного голови (стаття 42).

13. Порядок формування рад (стаття 45).

14. Постійні комісії селищної ради (стаття 47).

15. Виконавчий комітет селищної ради (стаття 51).

16. Організація роботи виконавчого комітету селищної ради (стаття 53).

17. Відділи, управління та інші виконавчі органи селищної ради (стаття 54).

18. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).

19. Право комунальної власності (стаття 60).

20. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 74).

 

5. Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи органа місцевого самоврядування – начальника фінансового відділу

 

 1. Бюджетний період (стаття 3).

 2. Структура бюджетної системи України (стаття 5) та  бюджетна класифікація (стаття 8).

 3. Складові частини бюджету (стаття 13).

4.  Стадії та учасники бюджетного процесу (стаття 19).

5. Розпорядники бюджетних коштів. (стаття 22).

6. Бюджетні призначення  (стаття 23).

7. Склад доходів видатків та кредитування  Державного бюджету України (статті 29,30).

8. Складання та схвалення прогнозу місцевого бюджету (стаття 75-1).

9. Нецільове використання бюджетних коштів (ст. 119).

10. Оскарження рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства (ст. 124).

11. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства (ст. 121).

12. Субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування (ст. 104).

13. Освітня субвенція (ст. 103-2).

14. Індекс податкоспроможності місцевого бюджету (ст. 100).

15. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами (ст. 101).

 

6. Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи органа місцевого самоврядування – спеціаліста І категорії земельного відділу виконавчого комітету Ланнівської сільської ради

Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах (стаття 61)

2. Смуги відведення (стаття 63)

3. Визначення земель житлової та громадської забудови (стаття 38)

4. Використання земель житлової та громадської забудови (стаття 39)

5. Земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель та гаражного будівництва (стаття 40)

6. Земельні ділянки багатоквартирних жилих будинків (стаття 42)

7. Земельні ділянки житлово-будівельних (житлових) і гаражно-будівельних

кооперативів (стаття 41)

8. Землі природно-заповідного фонду (стаття 43)

9. Склад земель природно-заповідного фонду (стаття 44)

10. Використання земель природно-заповідного фонду (стаття 45)

11. Землі іншого природоохоронного призначення та їх використання (стаття 46)

12. Зміст права власності на землю (стаття 78)

13. Земельна ділянка як об’єкт права власності (стаття 79)

14. Виникнення права спільної часткової власності на земельну ділянку (стаття 87)

15. Володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності (стаття 88)

 

7. Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціональних повноважень посадової особи органа місцевого самоврядування – спеціаліста І категорії земельного відділу виконавчого комітету Ланнівської сільської ради

 

1. Нормативно-правове забезпечення організації та ведення бухгалтер­ського облiку, складання фiнансової звiтностi бюджетної установи.

2. Визначення понять «бухгалтерський облік», «зобов’язання», «пер­винний документ», «фінансова звітність», «господарська операція».

3. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

4. Визначення понять «бюджет», «бюджетна установа», «бюджетне призначення», «бюджетний розпис», «видатки бюджету”, «головні розпоряд­ники бюджетних коштів», «бюджетний запит».

5. Структура бюджетної системи України (стаття 5 Бюджетного кодексу України)

6. Економічна класифікація видатків бюджету.

7. Звітний період, види звітності для бюджетної установи.

8. Поняття бюджетного правопорушення та нецільового використання бюджетних коштів.

9. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства згідно із законами України.

10. Нормативно-правове забезпечення порядку встановлення посадо­вих окладів, доплат, надбавок та нарахування заробітної плати посадовим особам місцевого самоврядування , службовцям  та робітникам.

11. Складові заробітної плати посадових осіб місцевого самоврядування, види заохочень та допомог. Розмір премії, який може бути наданий посадовій особі місцевого самоврядування та нормативний документ згідно з яким вона нараховується.

12. Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку відпускних, компенсації за невикористану відпустку, лікарняних.

13. Який порядок виплати відрядних витрат працівника? Що таке авансовий звіт? Граничні норми відшкодування добових та фактичних витрат за проживання у відрядженні. Термін подання працівником авансо­вого звіту.

 14. Штатний розпис, кошторис витрат та порядок їх складання.

15. Інвентаризація, її види та терміни проведення.

 

 

Керуюча справами (секретар)

виконавчого комітету                                                         Валентина МИХАЙЛІЧЕНКО