Відповідно до листа Міністерства молоді та спорту України від 18.12.2023 року 11185/5.4 інформуємо про проведення опитування населення з метою спостереження основних показників рухової активності, визначення рівня залученості до рухової активності та здорового способу життя різних вікових груп та соціальних верств, створення та покращення умов для занять руховою активністю та спортом.

Одним із завдань опитування є формування пропозицій щодо удосконалення системи залучення населення до занять руховою активністю та спортом і розроблення, на основі даних моніторингу, обгрунтованих рекомендацій для прийняття державних управлінських рішень, спрямованих на покращення якості населення до занять руховою активністю та спортом.

Опитування проводиться в усіх регіонах України з 18 грудня 2023 року по 18 січня 2024 року серед різних груп населення з 18 років.

Враховуючи наведене, просимо долучитись до опитування за посиланням: https://survey.sportforall.gov.ua