Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами АТ "Укргазвидобування" філія ГПУ

"Шебелинкагазвидобування" свердловини №217 Ланнівського ГКР; №315 Ланнівського ГКР для ознайомлення громадськості:

 

 

Повне найменування суб'єкта господарювання - Акціонерне товариство "Укргазвидобування" філія газопромислове управління "Шебелинкагазвидобування" свердловина №217 Ланнівського газоконденсатного родовища; свердловина №315 Ланнівського газоконденсатного родовища.

Скорочене найменування суб'єкта господарювання - АТ "Укргазвидобування" філія ГПУ "Шебелинкагазвидобування" св. №217 Ланнівського ГКР; св. №315 Ланнівського ГКР.

Ідентифікаційний код - 30019775.

Юридична адреса: 04053, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Кудрявська, 26/28; тел.: (05749) 93372; E-mail: office@ugv.com.ua.

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючих об'єктів є здійснення господарської діяльності, яка пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря.

На св. №217 Ланнівського ГКР, за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, на території Ланнівської сільської ради, викидаються наступні забруднюючі речовини у кількості: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,16811 т/рік, оксид вуглецю - 1,12072 т/рік; сажа - 0,11207 т/рік, метан - 0,02802 т/рік; вуглецю діоксид - 149,1803 т/рік; азоту(І) оксид - 0,000267 т/рік. Валовий викид - 1,4009 т/рік. Парникові гази - 149,20859 т/рік.

На св. №315 Ланнівського ГКР, за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, на території Ланнівської сільської ради, викидаються наступні забруднюючі речовини у кількості: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) в перерахунку на діоксид азоту - 0,15130 т/рік, оксид вуглецю - 1,00865 т/рік; сажа - 0,10087 т/рік, метан - 0,02522 т/рік; вуглецю діоксид - 134,2623 т/рік; азоту(І) оксид - 0,00024 т/рік. Валовий викид - 1,26082 т/рік. Парникові гази - 134,28776 т/рік.

Об'єкти відносяться до третьої групи та не підлягають взяттю на Державний облік. На території об'єктів не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування та джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів на підприємстві не передбачаються.

Відповідно до матеріалів що обгрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин, на об'єктах не має перевищень встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих

речовин не має. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Полтавської обласної військової адміністрації за адресою: вул. Соборності, 45, м. Полтава, 36014, тел. (0532) 56-18-26, E-mail: zpi@adm-pl.gov.ua

 

Фото без опису

Фото без опису