Особи з інвалідністю І та ІІ групи внаслідок війни в умовах воєнного стану мають змогу отримати допомогу в розмірі 16000 грн.

 

Кабінет Міністрів України 16 грудня 2022 року прийняв постанову №1393 «Про реалізацію спільного з Міжнародною Федерацією Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Товариством Червоного Хреста України проєкту щодо надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни», котра набрала чинності 20 грудня 2022 року. Названою постановою затверджено порядок реалізації спільного з Міжнародною Федерацією Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Товариством Червоного Хреста України проєкту щодо надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни (надалі — Порядок).

Порядком передбачено, що право на грошову допомогу мають повнолітні громадяни України, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни I або II групи та відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Такі громадяни матимуть право отримати вищезазначену допомогу протягом чотирьох місяців на банківський рахунок у розмірі 4000 гривень на місяць.

Тож, щоб отримати відповідну допомогу, заявник подає самостійно заяву в електронній формі шляхом її заповнення на веб-сайті https://eveteran.gov.ua/. Заява підписується кваліфікованим електронним підписом заявника.

У заяві необхідно зазначити такі відомості:

 • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності);

 • стать;

 • дату народження;

 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія або номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, у разі коли особа через свої релігійні переконання відмовилася в установленому порядку від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відповідну відмітку в паспорті);

 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

 • відомості про зареєстроване місце проживання (перебування);

 • серія або номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

 • контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти);

 • серія, номер, дата видачі та закінчення строку дії посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

 • група інвалідності, дата встановлення інвалідності;

 • міжнародний номер банківського рахунку IBAN, найменування банку.

Доцільно зауважити, що наразі функція подачі електронної заявки на отримання грошової допомоги тимчасово призупинено до 20 березня 2023 року.

Нагадуємо, що у разі виникнення додаткових питань, Ви можете звертатися до Карлівського бюро правової допомоги за адресою: м. Карлівка, вул. Полтавський шлях, 54,  контактний номер телефону (05346) 2-63-10.

Також функціонує єдиний телефонний номер системи правової допомоги – 0 800 213 103 (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні).