ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЛАННІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 24.12.2020 року                                                                                                                        №114/02-04

Про оголошення конкурсу на заміщення

вакантних посад посадових осіб виконавчого

комітету Ланнівської  сільської  ради

та  утворення  конкурсної   комісії

Відповідно до рішення третьої сесії Ланнівської сільської ради восьмого скликання №3 від 24.12.2020 року «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату виконавчого комітету Ланнівської сільської ради та інших її виконавчих органів», статті 10 Закону України  «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів  України від 15 лютого 2002 року №169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (із змінами), наказу Головного Управління Державної служби України від 08.07.2011 № 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 28.07.2011 за №930/19668 та Кваліфікаційних вимог до державного реєстратора, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 29.12.2015 року за №2790/5 (із змінами):

1. Оголосити з 25.12.2020 року конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого комітету Ланнівської сільської ради, а саме:

- начальника земельного відділу;

- начальника відділу соціального захисту населення та захисту прав дітей;

- спеціалістів другої категорії відділу соціального захисту населення та захисту прав дітей (5 посад);

- провідного спеціаліста загального відділу;

- державного реєстратора.

Текст оголошення додаток №1.

2. Встановити основні вимоги до кандидатів на заміщення вакантних посад (додаток 2).

3. Утворити конкурсну комісію з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад (додаток 3).

4. Конкурс проводити відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів  України від 15 лютого 2002 року №169 та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного Управління Державної служби України від 08.07.2011 №164.

5. Затвердити перелік питань на перевірку та оцінку знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень для складання іспиту кандидатами на заміщення вакантних посад виконавчого комітету Ланнівської сільської ради (додаток 4).

Сільський голова                                                                                   Удовиченко К.О.

Додаток 1

до розпорядження Ланнівського сільського голови

від 24.12.2020 р.№ 114/02-04

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Про проведення конкурсу на заміщення  вакантних посад

Виконавчий комітет Ланнівської сільської ради, місце знаходження якого: Полтавська область, Карлівський район, с-ще Ланна, вул. Миру 9 оголошує конкурс з 25.12.2020 року на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого комітету Ланнівської сільської ради, а саме:

- начальника земельного відділу;

- начальника відділу соціального захисту населення та захисту прав дітей;

- спеціалістів другої категорії відділу соціального захисту населення та захисту прав дітей (5 посад);

- провідного спеціаліста загального відділу;

- державного реєстратора.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

- письмову заяву про участь у конкурсі, з відміткою заявника про ознайомлення із становленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та  проходження даної служби;

- резюме у довільній формі із зазначенням основних мотивів зайняття вакантної посади;

-  письмова згода на обробку персональних даних;

-  заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

-  дві фотокартки розміром 4 х 6 см.;

- копії  документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

-  копію документа, який посвідчує особу;

- копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

- відомості про стаж роботи (державної служби), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері.

- підтвердження подання електронної декларації кандедата на посаду за встановленою формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК за адресою www.nazk.gov.ua та роздруковану з офіційного веб-сайту.

Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з 25.12.2020 року  по 24.01.2021 року за адресою виконавчого комітету Ланнівської сільської ради: с-ще Ланна, вул. Миру 9, Карлівський район, Полтавська область.

Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається за вищевказаною адресою або за тел. 380532642211

Додаток 2

до розпорядження Ланнівського сільського голови

від 24.12.2020 р.№ 114/02-04

Основні вимоги до кандидатів на заміщення вакантних посад

Основні вимоги до кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчого комітету Ланнівської сільської ради:

- громадянство України;

- вільне володіння державною мовою;

- вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста для начальників відділів, провідного спеціаліста та державного реєстратора;

- вища освіта не нижче ступеня бакалавра для спеціалістів другої категорії;

- володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами;

- повинен знати: Конституцію України; Закон України «Про місцеве саморядування в Україні»; Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Закон України  «Про запобігання корупції», та законодавство з урахуванням специфіки функціональних повноважень, зокрема: Земельний кодекс України для начальника земельного відділу; Закон України «Про надання соціальних послуг» для начальника та спеціалістів відділу соціального захисту населення та захисту прав дітей; Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» для провідного спеціаліста загального відділу; Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» для державного реєстратора.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на заміщення вакантних посад:

 начальника відділу - стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій не жалежно від форми власності не менше 2 років;

провідного спеціаліста досвід роботи в органах місцевого самоврядування;

спеціаліста ІІ категорії досвід роботи в органах місцевого самоврядування;

державного реєстратора - стаж роботи у сфері права не менше трьох років або на посаді державного реєстратора чи виконання функцій державного реєстратора не менше одного року;  успішне проходження спеціальної перевірки діяльності державного реєстратора в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань в порядку здійснення контролю, визначеному Кабінетом Міністрів України (для осіб, які до призначення на посаду державного реєстратора або виконання функцій державного реєстратора виконували функції державного реєстратора, перебуваючи у трудових відносинах з іншим суб'єктом державної реєстрації).

Додаток 3

до розпорядження Ланнівського сільського голови

від 24.12.2020 р.№ 144/02-04

СКЛАД

комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантних посад

посадових осіб виконавчого комітету Ланнівської сільської ради

Чухрай Сергій Анатолійович

- перший заступник Ланнівського сільського голови, голова комісії;

Михайліченко Валентина Андріївна

- керуюча справами (секретар) виконавчого комітету Ланнівської сільської ради, секретар комісії;

Сафаров Олександр Борисович

- секретар Ланнівської сільської ради, член комісії;

Рябоконь Валентина Михайлівна

- начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого комітету Ланнівської сільської ради, головний бухгалтер, член комісії;

Черняхович Тетяна Олександрівна

- начальник загального відділу виконавчого комітету Ланнівської сільської ради.

 

Сільський голова                                                                                            К.О. Удовиченко

Додаток 4

до розпорядження Ланнівського сільського голови

від 07.12.2020 р.№ 99/02-04

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку та оцінку знань Конституції України, Законів України

«Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень для складання іспиту кандидатами на заміщення вакантних посад виконавчого комітету Ланнівської сільської ради

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси української держави за Конституцією України (ст.1,2)

3. Форма правління в Україні (ст.5)

4. Визнання найвищої соціальної цінності  України (ст.3 )

5. Конституційний статус  державної мови та мов національних меншин України (ст.10)

6. Об’єкти права власності українського народу (ст. 13,14 )

7. Найважливіші функції держави (ст.17 )

8. Державні символи України ( ст.20)

9. Конституційне право на працю (с.43 )

10. Конституційне право на освіту (ст.53 )

11. Конституційне право на соціальний захист (ст.46 )

12. Конституційне право на охорону здоров’я (49 )

13. Обов’язки громадянина України (ст.65-68 )

14. Право громадянина України на вибори.( ст.70)

15. Державний бюджет України.( ст.96 )

2. Питання на перевірку знання Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні».

 1. Поняття місцевого самоврядування. Право громадян на участь у місцевому

самоврядуванні.  (Ст.ст.  2, 3.)

 1. Основні принципи місцевого самоврядування . ( ст.3)
 2. Територіальні громади  ( ст.6)
 3. Місцевий референдум ( ст.7)
 4. Виконавчі органи рад ( ст.11)
 5. Сільський, селищний, міський голова ( ст.12)
 6. Законодавство про місцеве самоврядування ( ст.24)
 7. Повноваження сільських, селищних, міських рад  ( ст.ст.25,26)
 8. Сесія ради ( ст. 46)
 9. Постійні комісії ради ( ст. 47)
 10. Депутат ради  ( ст.49)
 11. Секретар сільської, селищної, міської ради ( ст.50)
 12.  Виконавчий комітет селищної ради ( ст.51)
 13.  Місцеві бюджети  ( ст.61)
 14.  Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (ст.71)

3. Питання на перевірку знання Закону України «Про запобігання корупції»

 1. Суб’єкти, на яких поширюються дія Закону «Про запобігання корупції» (ст.3)
 2. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції ( ст. 4)
 3. Права Національного агентства ( ст.12)
 4. Уповноважені особи Національного агентства (ст.13)
 5. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції (ст.21)
 6. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними  (24)
 7. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст.22)
 8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст.25)
 9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (ст.28)
 10. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 45)
 11. Інформація, що зазначається в декларації (ст. 46)

12. Облік та оприлюднення декларацій (ст. 47)

13. Контроль та перевірка декларацій (ст.48)

14. Спеціальна перевірка осіб, які претендують на зайняття посад ( ст. 56)

15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення  (ст.65)

4. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах  місцевого самоврядування»

 1. Основні принципи в органах місцевого самоврядування (ст.4)
 2. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5)
 3. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст.8)
 4. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (ст.9 )
 5. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (ст.10)
 6. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби (ст.12)
 7. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (ст.13 )
 8. Класифікація посад в органах місцевого самоврядування (ст.14)
 9. Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст.15 )
 10. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (ст.17 )
 11. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (ст.20 )
 12. Оплата праці, відпустки та пенсійне забезпечення (ст.21 )
 13. Відповідальність посадової особи в органах самоврядування (ст. 24)
 14.  Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (ст.7)

15.  Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 11)

5. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»

1.  Суб’єкт державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (ст.1).

2. Державний реєстратор (ст.6).

3. Відомості Єдиного державного реєстру (ст.9).

4. Статус документів та відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру (ст.10).

5. Подання документів для державної реєстрації (ст.14).

6. Вимоги до оформлення документів, що подаються для державної реєстрації (ст.15.).

7. Порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій(ст.25).

8. Строк розгляду документів, поданих для державної реєстрації (ст.26).

9.  Реєстраційні справи. (ст.29).

10. Порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності у сфері державної реєстрації (ст.34).

 

6. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

1.  Сфера застосування ЗаконуУкраїни «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (ст.1).

2. Речові права та їх обтяження, що підлягають державній реєстрації (ст.4).

3. Нерухоме майно, щодо якого проводиться державна реєстрація прав (ст.5).

4. Система органів та суб’єкти, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації прав (ст.6).

5. Повноваження суб’єктів державної реєстрації прав (ст.9).

6.Державний реєстратор (ст.10).

7.Державний реєстр прав (ст.12).

8. Проведення державної реєстрації прав(ст.18).

9. Вимоги до документів, що подаються для державної реєстрації прав. (ст.22).

10.Особливості державної реєстрації прав на земельні ділянки державної та комунальної власності (ст.28).

7. Питання на перевірку знання Закону України «Про соціальні послуги»

 1. Основні принципи надання соціальних послуг. (ст.3)
 2. Законодавство про соціальні плуги. ( ст.4 )
 3. Основні напрями державної політики у сфері надання соціальних послуг. ( ст.9)
 4. Основні засади функціонування системи надання соціальних послуг. ( ст. 10)
 5. Уповноважені органи системи надання соціальних послуг. (ст.11)
 6. Класифікація соціальних послуг. ( ст. 16)
 7. Державний стандарт соціальних послуг. ( ст. 17)
 8. Оцінювання потреб особи / сім?ї у соціальних послугах.( ст.20)
 9. Послуги, що надаються екстрено ( кризово). ( ст. 23)
 10. Соціальна робота з сім?ями, дітьми та молоддю. ( ст. 6)
 11. Повноваження працівників, що здійснюють соціальну роботу з сім?ями, дітьми та молоддю. ( ст.18)
 12.  Визначення основних термінів про соціальні послуги. ( ст. 1)
 13. Суб?єкти системи надання соціальних послуг. ( ст. 8)
 14. Отримувачі соціальних послуг. ( ст. 12)
 15. Ведення  випадку. ( ст. 18)

8. Питання на перевірку знання Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

 1. Дія закону (ст. 1);
 2. Свобода пересування та вільнийвибірмісцяпроживання в Україні (ст.2 );
 3. Визначеннятермінів (ст. 3);
 4. Законодавство про свободу пересування та вільнийвибірмісцяпроживання (ст.4);
 5. Реєстрація місця проживання особи (ст. 6);
 6. Зняття з реєстрації місця проживання (ст.7);
 7. Повноваження органів реєстрації та державних органів у сфері реєстрації фізичних осіб (ст.11);
 8. Реєстр територіальної громади (ст.11-2);
 9. Обмеження свободи пересування (ст.12);
 10. Законн іпідстави перебування на території України (ст.5);
 11. Підстави для відмови в реєстрації або знятті з реєстрації місця проживання (ст.9);
 12. Правила реєстрації місця проживання (ст. 10);
 13. Адміністративний збір (ст.11-1);
 14. Обмеження вільного вибору місця проживання (ст. 13);
 15. Оскарження рішень з питань свободи пересування, вільного вибору місця проживання, реєстрації місця проживання чи місця перебування особи, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб (ст. 14).

9. Питання на перевірку знання Земельного кодексу України

1. Регулювання земельних відносин(ст.3)

2. Земельне законодавство та його завдання (ст.4).

3. Повноваження сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих органів у галузі земельних відносин (ст.12).

4. Склад та категорії земель (ст.ст.18, 19).

5. Зміст права власності на землю (ст.78).

6. Право власності на землю територіальних громад (ст.83).

7. Право оренди земельної ділянки (ст.93).

8. Підстави набуття права на землю із земель державної та комунальної власності (ст.116).

9. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність чи земельних ділянок комунальної власності у державну власність (ст.117).

10. Норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам (ст.121).

11. Обов'язковість продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) (ст.134).

12. Підстави припинення права власності на земельну ділянку (ст.140).

13. Підстави припинення права користування земельною ділянкою(ст.141).

14. Способи захисту прав на земельні ділянки (ст.152).

15. Поняття, мета і завдання землеустрою (ст.ст.181,182,183).