Схвалено:                                                                        

Педагогічною радою ЗДО

Протокол №___

Від «____»_____________2020р.

 

 

 

 

План роботи

ЗДО «Малятко» с.Куми

на 2020-2021н.р.

Див. детальніше