Затверджено

«___»_____________2021р

_____________ Н.П.Латишева

Завідувачка    ЗДО

Схвалено:                                                                        

Педагогічною радою ЗДО

Протокол №___

Від «____»_____________2021р.

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН

РОБОТИ ЗДО «МАЛЯТКО»

НА 2021 – 2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

Дивитись детальніше :