На Полтавщині тривають цільові профілактичні заходи

під умовною назвою «Мігрант»

З метою запобігання та протидії нелегальній міграції та іншим порушенням законодавства України в міграційній сфері,  Північно-Східним міжрегіональним управлінням  Державної служби з питань праці спільно з Державною міграційною службою України проводяться заходи з виконання законодавства в міграційній сфері під умовною назвою «Мігрант».

Заходи проводяться на підставі інформації, отриманої від Державної прикордонної служби України, проведення звірки даних щодо іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України, з метою виявлення осіб, які не виїхали з України після закінчення дозволеного строку перебування і не вжили заходів щодо врегулювання свого правового статусу.

Нагадуємо, що відповідно до вимог частини 4 статті 3 Закону України «Про зайнятість населення», право на зайнятість в Україні мають іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, яких визнано в Україні біженцями, яким надано притулок в Україні, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, яким надано тимчасовий захист, а також ті, що одержали дозвіл на імміграцію в Україну, мають право на зайнятість на підставах і в порядку, встановлених для громадян України.

Іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну для працевлаштування на визначений строк, приймаються роботодавцями на роботу на підставі дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, виданого в порядку, визначеному цим Законом, якщо інше не передбачено законами та/або міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Іноземці та осіб без громадянства поділяються на тих кому для працевлаштування потрібен дозвіл на працевлаштування і тих хто може працювати без отримання такого дозволу.

Роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України на підставі дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції (стаття 42 Закону України «Про зайнятість населення»).

Праця іноземців та осіб без громадянства може застосовуватися без дозволу на посадах за сумісництвом в одного роботодавця, якщо строк дії трудового договору на посаді за сумісництвом не перевищує строку дії дозволу за основним місцем роботи.

Іноземець або особа без громадянства може суміщати роботу на посаді, визначену дозволом, з роботою на посаді тимчасово відсутнього працівника, за умови, що суміщення триває не більше 60 календарних днів протягом календарного року.

Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства - документ, який надає право роботодавцю тимчасово використовувати працю іноземця або особи без громадянства, або добровільно отриманий резидентом Дія Сіті для укладення гіг-контракту з іноземцем або особою без громадянства (пункт 5 частини 1 статті 1 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»).

Категорії іноземців та осіб без громадянства для працевлаштування яких необхідно отримати дозвіл

Дозвіл видається або продовжується для таких категорій осіб (якщо інше не встановлено законом та/або ратифікованими міжнародними договорами):

іноземні наймані працівники;

відряджені іноземні працівники;

внутрішньокорпоративні цесіонарії (визнані такими відповідно до графіка специфічних зобов’язань у секторі послуг Протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі (стаття II Генеральної угоди про торгівлю послугами);

іноземці та особи без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту; іноземці та особи без громадянства, які оскаржують рішення про відмову в оформленні документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;

особи, які подали заяву про визнання особою без громадянства, та особи, які оскаржують рішення про відмову у визнанні особою без громадянства;

іноземці та особи без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання у закладах вищої освіти та мають намір у період навчання та після закінчення навчання, за умови працевлаштування не пізніше ніж за 30 календарних днів до моменту завершення навчання, провадити трудову діяльність в Україні (стаття 42-Закону України «Про зайнятість населення»).

Категорії іноземців та осіб без громадянства працевлаштування яких здійснюється без дозволу

Без дозволу здійснюється працевлаштування (згідно частини 6 статті 42 Закону України «Про зайнятість населення»):

іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні;

іноземців та осіб без громадянства, які набули статусу біженця відповідно до законодавства України або одержали дозвіл на імміграцію в Україну;

іноземців та осіб без громадянства, яких визнано особами, що потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист в Україні;

представників іноземного морського (річкового) флоту та авіакомпаній, які обслуговують такі компанії на території України;

осіб, яких визнано особами без громадянства центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції, у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів;

працівників закордонних медіа, акредитованих для роботи в Україні;

спортсменів, які набули професійного статусу, артистів та працівників мистецтва для роботи в Україні за фахом;

працівників аварійно-рятувальних служб для виконання термінових робіт;

працівників іноземних представництв, які зареєстровані на території України в установленому законодавством порядку;

священнослужителів, які є іноземцями і тимчасово перебувають в Україні на запрошення релігійних організацій для провадження канонічної діяльності лише у таких організаціях з офіційним погодженням з органом, який здійснив реєстрацію статуту (положення) відповідної релігійної організації;

іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги;

іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну для провадження викладацької та/або наукової діяльності у закладах фахової передвищої та вищої освіти на їх запрошення;

інших іноземців та осіб без громадянства у випадках, передбачених законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Наголошуємо, що метою проведення профілактичних  заходів є не тільки покарання іноземців, а й надання допомоги громадянам, які перебувають в складних життєвих ситуаціях.

Закликаємо іноземців, які знаходяться на території області, дотримуватися встановлених законодавством правил перебування на території нашої держави, та не порушувати міграційне законодавство України!