Ідентифікація та реєстрація тварин в Полтавській області.

 

Серед пріоритетних завдань Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області є забезпечення епізоотичного благополуччя, безпечності харчових продуктів для населення та розширення міжнародних ринків збуту. Дієвим механізмом простежуваності за обігом сільськогосподарських тварин та продукції тваринного походження в Полтавській області є сучасна система ідентифікації тварин, а саме Єдиний державний реєстр тварин, що створений з метою:

  • забезпечення єдиних принципів ідентифікації тварин, їх державного обліку та реєстрації;

  • сприяння охороні території області від занесення та розповсюдження збудників хвороб та оптимізації планування ветеринарно-санітарних заходів;

  • забезпечення споживачів тваринницької продукції оперативною і надійною інформацією щодо походження продукції тваринництва, її якості та безпеки;

  • забезпечення органів державної влади, фізичних та юридичних осіб інформацією про тварин;

  • забезпечення відстеження продукції тваринництва відповідно до міжнародних зобов’язань України.

 

Єдиний державний реєстр тварин – це електронна база даних про ідентифікованих сільськогосподарських тварин (велика рогата худоба, коні, свині, вівці, кози), їх власників, господарства, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж таких тварин, до якої зобов’язані подавати інформацію юридичні та фізичні особи, які провадять діяльність з:

  • розведення та утримання тварин;

  • забою та утилізації тварин;

  • продажу тварин, надання послуг зі штучного осіменіння та організації виставок тварин.

Ідентифікація – процес з ототожнювання тварини, шляхом присвоєння їй унікального ідентифікаційного номера із використанням візуальних, електронних та змішаних засобів ідентифікації в залежності від виду та призначення тварини та видача документів на тварин (паспортів, ветеринарних карток, реєстраційних свідоцтв).

Об’єктом ідентифікації та реєстрації є сільськогосподарські тварини - велика рогата худоба, коні, свині, вівці, кози.

Індивідуальний ідентифікаційний номер є унікальним у межах одного виду тварин. Великій рогатій худобі, вівцям, козам та коням присвоюється виключно індивідуальний номер. Груповий ідентифікаційний номер може присвоюватися групі тварин у межах одного господарства і є унікальним для господарства у межах України.

Якщо тварина не ідентифікована двома вушними бирками встановленого зразка, відсутній паспорт та ветеринарна картка, то для власників діє заборона переміщення тварин з господарства в господарство, продаж і забій тварин на м’ясо та реалізацію від них молока. Ветеринарні спеціалісти не мають права видавати власникам не ідентифікованих тварин ветеринарні документи.

 

До відома.

Для реєстрації даних про ідентифіковану тварину та господарство в Реєстрі тварин суб’єктам господарювання потрібно звертатися за місцем реєстрації: