ЛАННІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ГУМАНІТАРНИЙ ВІДДІЛ

       ЛАННІВСЬКОЇ СІЛЬСКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

 

14 вересня 2023 року                                                                                 72 к/тр

с-ще Ланна Полтавського району Полтавської області

 

Про створення атестаційної комісії ІІ рівня

Гуманітарного відділу Ланнівської сільської ради

та організацію проведення атестації педагогічних

працівників закладів освіти Ланнівської 

сільської ради у 2023/2024 навчальному році

 

 

Відповідно до частини п’ятої статті 50 Закону України «Про освіту», статті 32 Закону України «Про дошкільну освіту», частини першої статті 48 Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників» від 09.09.2022  № 805, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21. 12. 2022 № 1649/38985 та з метою всебічного та комплексного оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників закладів освіти Ланнівської сільської ради

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Забезпечити проведення атестації педагогічних працівників у                                 2023-2024 році відповідно до вимог «Положення про атестацію педагогічних працівників», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2022 № 805, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12. 2022  №1649/38985 (далі – Положення про атестацію) з урахуванням правового режиму воєнного стану та  з дотриманням академічної доброчесності.

2. Створити атестаційну комісію ІІ рівня для атестації педагогічних працівників закладів освіти Ланнівської сільської ради у 2023/2024 навчальному році у кількості 10 осіб.

3. Затвердити склад атестаційної комісії ІІ рівня гуманітарного відділу Ланнівської сільської ради (далі – атестаційна комісія ІІ рівня). (Додаток 1).

4. Атестаційній комісії ІІ рівня гуманітарного відділу Ланнівської сільської ради  до 10 жовтня 2023 року:

4.1. Затвердити список педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації у 2023- 2024 році, строки проведення їх атестації.

4.2. Затвердити графік проведення засідань атестаційної комісії.

4.3. Визначити строк для подання педагогічними працівниками закладів освіти, у яких працює менше 15 педагогічних працівників, керівниками закладів освіти документів в електронній формі (у форматі PDF або скановані) на адресу електронної пошти Lanna2024at@ukr.net

4.4. Відповідальним за прийом документів в електронній формі визначити Віталія Сутулу. Відповідальному працівнику забезпечити перегляд вхідної пошти двічі на день з метою своєчасного отримання документів від педагогічних працівників, що підлягають атестації.

5. Атестаційній комісії ІІ рівня гуманітарного відділу Ланнівської сільської ради протягом атестаційного періоду 2023 - 2024 навчального року:

5.1. Розглянути документи педагогічних працівників, які атестуються відповідно до Положення про атестацію комісією ІІ рівня, перевірити їхню достовірність, встановити дотримання вимог пунктів 8, 9 розділу І.

5.2. У разі ініціативи керівника закладу,  у якому працює менше 15 педагогічних працівників, щодо позачергової атестації працівника, який  знизив якість педагогічної діяльності або подання особистих заяв педагогічними працівниками до голови атестаційної комісії ІІ рівня, затвердити списки педагогічних працівників, які підлягають позачерговій атестації в 2023-2024 році до 20 грудня 2023 року.

5.3. Здійснити оцінювання професійних компетентностей педагогічних працівників, керівників закладів освіти з урахуванням їхніх посадових обов’язків і вимог професійного стандарту (за наявності).

5.4. Затвердити графік заходів з вивчення практичного досвіду роботи педагогічних працівників, що атестуватимуться комісією ІІ рівня,  визначити зі складу членів атестаційної комісії відповідальних за аналіз досвіду.

5.5. У випадку атестації педагогічних працівників, які претендують на присвоєння (підтвердження) педагогічних звань  визначити рішенням комісії яким чином будуть вивчатися досвід роботи педагога щодо упровадження, поширення методики компетентнісного навчання та нових освітніх технологій, надання ними професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам (здійснення супервізії тощо;  участі у процедурах і заходах, пов’язаних із забезпеченням якості освіти та впровадженням інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти.

5.6. Прийняти рішення про результати атестації педагогічних працівників до 25 квітня 2024 року. 

6. Керівникам закладів освіти забезпечити доступ членів атестаційної комісії ІІ рівня до навчальних платформ, корпоративних акаунтів задля вивчення педагогічної діяльності педагогічних працівників, які атестуються.

7. Секретарю атестаційної комісії ІІ рівня Гуманітарного відділу Ланнівської сільської ради протягом атестаційного періоду у визначені законодавством строки:

7.1. Приймати, реєструвати та зберігати документи, подані педагогічними працівниками до розгляду атестаційною комісією ІІ рівня.

7.2. Організовувати роботу атестаційної комісії ІІ рівня, вести протоколи засідань.

7.3. На підставі рішення атестаційної комісії оформити атестаційні листи та вручити їх педагогічним працівникам, керівникам закладів освіти упродовж трьох днів з дати прийняття рішення шляхом видання  атестаційного листа та надсилання на електронну адресу в сканованому вигляді.

7.4. Повідомляти педагогічним працівникам (у разі запрошення їх на засідання), керівникам закладів освіти про місце і час проведення засідання атестаційної комісії ІІ рівня.

7.5. Забезпечувати оприлюднення інформації про діяльність атестаційної комісії ІІ рівня шляхом розміщення її на офіційному вебсайті Ланнівської сільської ради не пізніше, ніж за 5 днів з дня прийняття рішення.

7.6. Рішення атестаційної комісії ІІ рівня про результати атестації довести до відома педагогічних працівників, керівників закладів у порядку та строки, визначені у пункті 11 розділу ІІІ Положення про атестацію.

7.7. Скласти перспективний список атестації керівників закладів освіти на відповідність займаній посаді на 2024- 2029 роки до 02 жовтня 2023 року.

8. Призначити відповідальним за реєстрацію Гуманітарного відділ Ланнівської сільської ради на порталі «Єдина атестаційна система» Віталія Сутулу, головного спеціаліста Гуманітарного відділу Ланнівської сільської ради.

9. Керівникам закладів освіти:

9.1. Ознайомити педагогічних працівників із порядком проведення атестації у 2023 – 2024 році, відповідно до Положенням про атестацію.

9.2. Провести роботу щодо реєстрації закладу освіти та  педагогічних працівників на порталі «Єдина атестаційна система»  до 01 січня 2024 року.

9.3. Забезпечити дотримання умов проходження педагогічними працівниками підвищення кваліфікації, зазначених в ст. 59 Закону України «Про освіту», Постанові Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21 серпня 2019 року № 800.

9.4. Організувати ефективну роботу педагогічних працівників в міжатестаційний період  щодо моделювання індивідуальної траєкторії професійного розвитку на основі професійних стандартів (за наявності).

9.5. Подати секретарю атестаційної комісії ІІ рівня до 05 жовтня 2023 року інформації: про кількість педагогічних працівників в закладі;  про дату останньої атестації та результати рішення атестаційної комісії щодо керівника закладу освіти, який викладає навчальні предмети (інтегровані курси).

10. Керівникам закладів освіти, у яких працює менше 15 педагогічних працівників подати інформацію секретарю атестаційної комісії ІІ рівня до        05 жовтня 2023 року про педагогічних працівників, що підлягають черговій атестації у 2023 – 2024 році.

11. Директору Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Карлівської міської ради Полтавської області на основі укладеної угоди про співпрацю забезпечити надання консультативної підтримки педагогічним працівникам з питань планування та визначення траєкторії їхнього професійного розвитку в міжатестаційний період на основі професійних стандартів (за наявності).

12. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник відділу                  Олександр БІЛИЙ

 

                   Додаток 1 

                                                         до наказу гуманітарного відділу

        Ланнівської сільської ради

                                           від 14.09.2022 72 к/тр

 

С К Л А Д

атестаційної комісії ІІ рівня Гуманітарного відділу

Ланнівської сільської ради

на 2023-2024 н.р.

 

1.

Олександр Білий

голова атестаційної комісії, начальник Гуманітарного відділу Ланнівської сільської ради

2.

Віталій Сутула

секретар атестаційної комісії, головний спеціаліст Гуманітарного відділу Ланнівської сільської ради

 

Члени комісії:

 

3.

Олександр Золотухін

директор Нижньоланнівської гімназії

4.

Алла Личман

директорка Климівської гімназії

5.

Марина Догадайло

бухгалтер Гуманітарного відділу Ланнівської сільської ради

6.

Наталія Костенко

заступник голови та член президії Територіальної організації Профспілки працівників освіти і науки України у Карлівській міській, Ланнівській та Мартинівській сільських територіальних громадах

7.

Ольга Зубова

юрисконсульт Гуманітарного відділу Ланнівської сільської ради

8.

Наталія Латишева

завідувачка ЗДО «Малятко» 

9.

Надія Кудрявцева

директорка опорного закладу «Ланнівський ліцей»

10.

Оксана Ракосій

директорка Федорівського ліцею