ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету

Ланнівської сільської територіальної громади за 1 квартал 2022 року»

 

За I квартал 2022 року доходи бюджету Ланнівської сільської територіальної громади склали 19 908 334,57 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи збільшились на 874 489,05 грн., або на 104,6 %.

Доходи загального фонду бюджету Ланнівської сільської територіальної громади виконано в сумі 19 235 915,56 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи збільшились на 773 794,46 грн., або на 104,2 %.

Доходи загального фонду місцевого бюджету складаються з власних доходів та офіційних трансфертів.

Власні доходи загального фонду бюджету Ланнівської сільської територіальної громади виконано в сумі 12 957 114,99 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи збільшились на 71 716,48 грн., або на 100,6 %.

Планові показники податку та збору на доходи фізичних осіб виконано на 98,8 %. При плані 5 686 900,00 грн. надійшло 5 620 494,71 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 482 976,17  грн., або на 109,4 %.

Фактичні  надходження податку на прибуток підприємств за 1 квартал 2022 року склали 6 967,00 грн. при плановому показнику 7 800,00 грн., що становить 89,3 % виконання. Зменшення порівняно з аналогічним періодом минулого року становить 917,00 грн., або 11,6 %.

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів становить 2 719 438,22 грн. при плані 2 158 400,00 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулось збільшення на 460 448,77 грн., або на 120,4 %.

Акцизний податок становить 84 772,99 грн. при плані 79 200,00 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулось збільшення на 5 496,71 грн., або на 106,9 %.

Надходження з податку на майно склали  1 977 662,21 грн., при плані 2 109 600,00 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулось зменшення на 126 317,17 грн., або на 6 %.

Загальний обсяг надходжень єдиного податку за 1 квартал 2022 року становить  2 355 752,17 грн., що на 837 289,02 грн. менше від надходжень за відповідний період 2021 року, або на 26,2 %. Зменшення обсягу надходження єдиного податку спричинили військові дії в країні.

Надходження від адміністративних зборів та платежів, доходи від некомерційної господарської діяльності за 1 квартал 2022 року становлять 192 027,69 грн. (150,02 % виконання), що на 87 318,02  грн. більше від надходжень за 1 квартал  2021 року.

Офіційних трансфертів отримано в сумі 6 278 800,57 грн., з них:

 • освітня субвенція – 6 173 100,00 грн. (100 %);
 • дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 72 651,00 грн. (100 %);
 • субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 32 302,00 грн. (87,39 %);
 • інші субвенції з місцевого бюджету – 747,57 грн. (4,16 %).

Обсяг спеціального фонду бюджету Ланнівської сільської територіальної громади за 1 квартал 2022 склав 672 419,01 грн., в тому числі:

 • екологічний податок – 103 369,37 грн.;
 • власні надходження бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльністю, плата за оренду майна бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), благодійні внески, гранти, дарунки та ін.) – 569 049,64 грн.;

Планові призначення по видатковій частині в цілому по місцевому бюджету на 1 квартал 2022 року складають 16 232 999,37 грн., в порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулось збільшення на 837 634,79 грн., або на 105,4 %, в тому числі видатки загального фонду при планових призначеннях звітного періоду  становлять 15 830 540,74 грн., а  видатки спеціального фонду при планових призначеннях 402 458,63 грн.

Фінансування в цілому у звітному періоді  проведено по наступних кодах програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та в наступних розмірах:

- 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної сільської рад» -1 967 266,41 грн., або 77,44 % уточнених планових призначень на звітний період по загальному та спеціальному фондах разом;

- 0210180 «Інша дяльність у сфері державного управління» - 14 325,00 грн., або 23,60 %;

- 0213035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» - 6 657,38 грн., або на 66,57 %;

- 0213050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» - 747,57 грн., або на 3,63 %;

 •  0213090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» - заплановано 5 870,00 грн., фінансування не проводилося;
 • 0213160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» -  5046,00 грн., або на 26,01 %;
 •  0213172 «Встановлення телефонів особам з інвалідністю І ІІ груп» - заплановано 100,00 грн., фінансування не проводилося;

- 0213192 «Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» - 41 671,24 грн., або на 93,85 %;

- 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» -30 000,00 грн., або на 54,55 %;

- 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» - 107 045,14 грн., або на 24,44 %;

 • 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» - 773 803,72 грн., або на 56,78 %;
 • 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» - заплановано 300 000,00 грн., фінансування не проводилося;
 • 0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» - 41 988,20 грн., або на 99,97 %;
 • 0217413 «Інші заходи у сфері автотранспорту»  - 105 600,00 грн., або на 73,33 %;
 • 0217680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» - заплановано 28 700,00 грн., фінансування не проводилося;
 • 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» - 9 100,00 грн., або на 43,33%;
 • 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах територіальних громадах» - 145 482,34 грн., або на 70,35 %;
 • 0611010 «Надання дошкільної освіти» - 987 557,00 грн., або на 72,53 %;
 • 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» - 2 816 913,98 грн., або на 50,61 %;
 • 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» - 5 822 206,75 грн., або на 94,32 %;
 • 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» - 401 204,89 грн., або на 88,37 %;
 • 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» - 31 391,26 грн., або на 84,93 %;
 • 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) – заплановано 93 000,00 грн., фінансування не проводилося;
 • 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» - 167 611,43 грн., або на 90,07 %;
 • 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» - 454 222,23 грн., або на 51,26 %;
 • 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» - заплановано 10000,00 грн., фінансування не проводилося;
 • 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах територіальних громадах» - 161 700,20 грн., або на 91,25 %;
 • 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» - заплановано 50 000,00 грн., фінансування не проводилося;
 • 3719710 «Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування» - 1  739 000,00 грн., або на 99,34 %.

За бюджетною програмою «Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів  спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування» використано коштів в сумі 1 739 000,00 грн. з них  на:

 •  Територіальний центр соціального обслуговування – 425 700,00 грн.;
 •  РО ВФСТ «Колос» - 87 400,00 грн.;
 • Утримання медичних закладів первинної медицини – 895 900,00 грн.;
 •  Карлівську ЦРЛ  - 100 000,00 грн.;
 •  Трудовий архів – 32 700,00 грн.;
 • Музичну школу – 91 550,00 грн.;
 • Пожежну охорону – 62 500,00 грн.
 • ЦНАП – 43250,00 грн.

 

         За рахунок вільного залишку, який утворився станом на 01.01.2021 року, додатково спрямовано кошти в сумі  241 558,00 грн. З них: на виконавчий комітет – 36 000,00 грн., фінансовий відділ – 205 558,00 грн. (міжбюджетні трансферти), а саме по:

-  КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 55 558,00 грн. Кошти передбачаються на співфінансування з обласним бюджетом (70% з обласного бюджету, 30% з місцевого бюджету) для придбання обладнання харчоблоку опорного закладу Ланнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів в рамках реалізації заходів Регіональної програми «Дітям Полтавщини – якісне харчування» на 2022 – 2024 роки;

- КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів» - 150 000,00 грн. Враховуючи лист Полтавської РДА від 14.02.2022 року № 01-28/409  «Щодо Програми «Організації територіальної оборони Полтавського району на 2022 рік» та відповідно до затвердженої сільської програми «Щодо забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2022 рік» рішенням позачергової двадцятої сесії восьмого скликання 15 лютого 2022 року №1 кошти спрямовуються на підтримку системи територіальної оборони Полтавського району.

Протягом 1 кварталу 2022 року по місцевому бюджету проведено своєчасну виплату захищених статей бюджету (заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіїв, медикаментів, продуктів харчування та ін.).

Станом на 01.04.2022 р.  по КВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» -  загального фонду дебіторська заборгованість становить 5000,00 грн. – проведено попередню оплату за періодичні видання, які надходять до сільської ради.

Кредиторська заборгованість  станом на 01.04.2022 р. по місцевому бюджету відсутня.

 

 

Начальник фінансового відділу       ______________    Таміла КАЛІНІЧЕНКО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету

Ланнівської сільської територіальної громади за 1 квартал 2022 року»

 

За I квартал 2022 року доходи бюджету Ланнівської сільської територіальної громади склали 19 908 334,57 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи збільшились на 874 489,05 грн., або на 104,6 %.

Доходи загального фонду бюджету Ланнівської сільської територіальної громади виконано в сумі 19 235 915,56 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи збільшились на 773 794,46 грн., або на 104,2 %.

Доходи загального фонду місцевого бюджету складаються з власних доходів та офіційних трансфертів.

Власні доходи загального фонду бюджету Ланнівської сільської територіальної громади виконано в сумі 12 957 114,99 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи збільшились на 71 716,48 грн., або на 100,6 %.

Планові показники податку та збору на доходи фізичних осіб виконано на 98,8 %. При плані 5 686 900,00 грн. надійшло 5 620 494,71 грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 482 976,17  грн., або на 109,4 %.

Фактичні  надходження податку на прибуток підприємств за 1 квартал 2022 року склали 6 967,00 грн. при плановому показнику 7 800,00 грн., що становить 89,3 % виконання. Зменшення порівняно з аналогічним періодом минулого року становить 917,00 грн., або 11,6 %.

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів становить 2 719 438,22 грн. при плані 2 158 400,00 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулось збільшення на 460 448,77 грн., або на 120,4 %.

Акцизний податок становить 84 772,99 грн. при плані 79 200,00 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулось збільшення на 5 496,71 грн., або на 106,9 %.

Надходження з податку на майно склали  1 977 662,21 грн., при плані 2 109 600,00 грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулось зменшення на 126 317,17 грн., або на 6 %.

Загальний обсяг надходжень єдиного податку за 1 квартал 2022 року становить  2 355 752,17 грн., що на 837 289,02 грн. менше від надходжень за відповідний період 2021 року, або на 26,2 %. Зменшення обсягу надходження єдиного податку спричинили військові дії в країні.

Надходження від адміністративних зборів та платежів, доходи від некомерційної господарської діяльності за 1 квартал 2022 року становлять 192 027,69 грн. (150,02 % виконання), що на 87 318,02  грн. більше від надходжень за 1 квартал  2021 року.

Офіційних трансфертів отримано в сумі 6 278 800,57 грн., з них:

 • освітня субвенція – 6 173 100,00 грн. (100 %);
 • дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 72 651,00 грн. (100 %);
 • субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 32 302,00 грн. (87,39 %);
 • інші субвенції з місцевого бюджету – 747,57 грн. (4,16 %).

Обсяг спеціального фонду бюджету Ланнівської сільської територіальної громади за 1 квартал 2022 склав 672 419,01 грн., в тому числі:

 • екологічний податок – 103 369,37 грн.;
 • власні надходження бюджетних установ (плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльністю, плата за оренду майна бюджетних установ, надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), благодійні внески, гранти, дарунки та ін.) – 569 049,64 грн.;

Планові призначення по видатковій частині в цілому по місцевому бюджету на 1 квартал 2022 року складають 16 232 999,37 грн., в порівнянні з відповідним періодом минулого року відбулось збільшення на 837 634,79 грн., або на 105,4 %, в тому числі видатки загального фонду при планових призначеннях звітного періоду  становлять 15 830 540,74 грн., а  видатки спеціального фонду при планових призначеннях 402 458,63 грн.

Фінансування в цілому у звітному періоді  проведено по наступних кодах програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та в наступних розмірах:

- 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної сільської рад» -1 967 266,41 грн., або 77,44 % уточнених планових призначень на звітний період по загальному та спеціальному фондах разом;

- 0210180 «Інша дяльність у сфері державного управління» - 14 325,00 грн., або 23,60 %;

- 0213035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» - 6 657,38 грн., або на 66,57 %;

- 0213050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» - 747,57 грн., або на 3,63 %;

 •  0213090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни» - заплановано 5 870,00 грн., фінансування не проводилося;
 • 0213160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» -  5046,00 грн., або на 26,01 %;
 •  0213172 «Встановлення телефонів особам з інвалідністю І ІІ груп» - заплановано 100,00 грн., фінансування не проводилося;

- 0213192 «Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» - 41 671,24 грн., або на 93,85 %;

- 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» -30 000,00 грн., або на 54,55 %;

- 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» - 107 045,14 грн., або на 24,44 %;

 • 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» - 773 803,72 грн., або на 56,78 %;
 • 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» - заплановано 300 000,00 грн., фінансування не проводилося;
 • 0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» - 41 988,20 грн., або на 99,97 %;
 • 0217413 «Інші заходи у сфері автотранспорту»  - 105 600,00 грн., або на 73,33 %;
 • 0217680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» - заплановано 28 700,00 грн., фінансування не проводилося;
 • 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки» - 9 100,00 грн., або на 43,33%;
 • 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах територіальних громадах» - 145 482,34 грн., або на 70,35 %;
 • 0611010 «Надання дошкільної освіти» - 987 557,00 грн., або на 72,53 %;
 • 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» - 2 816 913,98 грн., або на 50,61 %;
 • 0611031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» - 5 822 206,75 грн., або на 94,32 %;
 • 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» - 401 204,89 грн., або на 88,37 %;
 • 0611200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» - 31 391,26 грн., або на 84,93 %;
 • 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) – заплановано 93 000,00 грн., фінансування не проводилося;
 • 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» - 167 611,43 грн., або на 90,07 %;
 • 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» - 454 222,23 грн., або на 51,26 %;
 • 0614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» - заплановано 10000,00 грн., фінансування не проводилося;
 • 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах територіальних громадах» - 161 700,20 грн., або на 91,25 %;
 • 3718710 «Резервний фонд місцевого бюджету» - заплановано 50 000,00 грн., фінансування не проводилося;
 • 3719710 «Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування» - 1  739 000,00 грн., або на 99,34 %.

За бюджетною програмою «Субвенція з місцевого бюджету на утримання об’єктів  спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування» використано коштів в сумі 1 739 000,00 грн. з них  на:

 •  Територіальний центр соціального обслуговування – 425 700,00 грн.;
 •  РО ВФСТ «Колос» - 87 400,00 грн.;
 • Утримання медичних закладів первинної медицини – 895 900,00 грн.;
 •  Карлівську ЦРЛ  - 100 000,00 грн.;
 •  Трудовий архів – 32 700,00 грн.;
 • Музичну школу – 91 550,00 грн.;
 • Пожежну охорону – 62 500,00 грн.
 • ЦНАП – 43250,00 грн.

 

         За рахунок вільного залишку, який утворився станом на 01.01.2021 року, додатково спрямовано кошти в сумі  241 558,00 грн. З них: на виконавчий комітет – 36 000,00 грн., фінансовий відділ – 205 558,00 грн. (міжбюджетні трансферти), а саме по:

-  КПКВКМБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 55 558,00 грн. Кошти передбачаються на співфінансування з обласним бюджетом (70% з обласного бюджету, 30% з місцевого бюджету) для придбання обладнання харчоблоку опорного закладу Ланнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів в рамках реалізації заходів Регіональної програми «Дітям Полтавщини – якісне харчування» на 2022 – 2024 роки;

- КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного розвитку регіонів» - 150 000,00 грн. Враховуючи лист Полтавської РДА від 14.02.2022 року № 01-28/409  «Щодо Програми «Організації територіальної оборони Полтавського району на 2022 рік» та відповідно до затвердженої сільської програми «Щодо забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2022 рік» рішенням позачергової двадцятої сесії восьмого скликання 15 лютого 2022 року №1 кошти спрямовуються на підтримку системи територіальної оборони Полтавського району.

Протягом 1 кварталу 2022 року по місцевому бюджету проведено своєчасну виплату захищених статей бюджету (заробітної плати з нарахуваннями, енергоносіїв, медикаментів, продуктів харчування та ін.).

Станом на 01.04.2022 р.  по КВКМБ 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» -  загального фонду дебіторська заборгованість становить 5000,00 грн. – проведено попередню оплату за періодичні видання, які надходять до сільської ради.

Кредиторська заборгованість  станом на 01.04.2022 р. по місцевому бюджету відсутня.

 

 

Начальник фінансового відділу       ______________    Таміла КАЛІНІЧЕНКО