1. Звіт виконання видатків загальний фонд за 2021 рік

2. Звіт виконання видатків спеціальний фонд за 2021 рік

3. Звіт виконання доходів загальний фонд  за 2021 рік

4. Звіт виконання доходів спеціальний фонд за 2021 рік

5. Виконання Ланнівського сільського бюджету по доходах та видатках за  2021 рік.

 6. Пояснювальна записка до річного звіту за 2021 рік Ланнівської сільської територіальної громади