ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ЛАННІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

КАРЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

від 01.12.2020 року                                                                           № 97/02-04

 

 

Про оголошення конкурсу

на заміщення вакантної посади посадової особи

виконавчого комітету Ланнівської сільської ради

та утворення конкурсної комісії

 

 

Відповідно до статті 10 Закону України  “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Постанови Кабінету Міністрів  України від 15 лютого 2002 року №169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців» (із змінами), наказу Головного Управління Державної служби України від 08.07.2011 № 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668:

1.Оголосити  з 04.12.2020 року конкурс на заміщення – вакантної посади  посадової особи виконавчого комітету Ланнівської сільської ради, а саме :

-  головного спеціаліста - економіста з фінансової роботи відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого комітету Ланнівської сільської ради;

Текст оголошення додаток №1.

2.Встановити  основні вимоги до кандидата на заміщення вакантної посади  (додаток 2).

3. Утворити конкурсну комісію з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  посадової особи  виконавчого комітету Ланнівської сільської ради  (додаток 3).

4. Конкурс проводити відповідно  до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців», затвердженоого Постановою Кабінету Міністрів  України від 15 лютого 2002 року №169 та  Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного Управління Державної служби України від 08.07.2011 № 164.

5. Затвердити перелік питань на перевірку та оцінку знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», та законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень вакантних посад посадових осіб фінансового відділу Ланнівської сільської ради  (додаток 4).

           

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                      Удовиченко К.О