Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) «МАЛЯТКО» с.Куми

вул.. Горького, с. Куми, Полтавської об., Карлівського рн., 39541

тел..  066-32-33-230

 

 

Інформація

щодо виконання вимог ч. 3 ст. 30 Закону України «Про освіту»

ДНЗ «Малятко» с.Куми

за ГРУДЕНЬ 2018 року

     1.Кошторис на 2018 рік: Загальний фонд – 1869900,00

                                         Спеціальний фонд – 119800,00

                                                 РАЗОМ – 1989700,00

2.Фінансовий звіт  ГРУДЕНЬ  про надходження та використання всіх отриманих коштів:

 

Код економічної класифікації видатків

Найменування

Сума, грн.

2111

Заробітна плата

136987,27

2120

Нарахування на оплату праці

29460,03

2210

Предмети, обладнання та інвентар

 ( придбання)

25916,07

2230

Продукти харчування

29289,48

2240

Оплата послуг ( крім комунальних)

85000

2250

Видатки на відрядження

0,00

2271

Оплата теплопостачання

0,00

2272

Оплата водопостачання та водовідведення

1869,84

2273

Оплата електроенергії

2540,5

2274

Оплата природного газу

60534,41

2730

Інші виплати населенню

0,00

2800

Інші поточні видатки

0,00

3110

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

6000

 

Разом

377597,6

 3.Про перелік товарів, робіт та послуг, отриманих у ГРУДНІ , як благодійна допомога:

             Бдагодійна допомога від батьків:

  • Подарунки до  Нового року : 8084,35

 

  4. Про кошти отримані у ГРУДНІ з інших джерел, незаборонених законодавством:

             - батьківська  плата – 20050,63

 

Завідувач ДНЗ                   Н.П.Латишева