Виконавчий комітет Ланнівської сільської ради

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

01 червня  2018 р.                                                                                   №32а/2-3

Про  затвердження  та  внесення  змін

до  паспортів бюджетних програм на 2018 рік

 

КПКВК 0217350   КПКВК 0217130 КПКВК 0217440