До відома власників  та  користувачів земельних  ділянок!

  • 5120

 До відома власників  та  користувачів земельних  ділянок!

Із запровадженням із 2013 року автоматизованої системи Державного земельного кадастру – Національної кадастрової системи кожен власник, землекористувач земельної ділянки має змогу за допомогою порталу «Публічна кадастрова карта України» (http://map.dazru.gov.ua/kadastrova-karta) перевірити – чи внесено його земельну ділянку до кадастрової системи та наскільки правильними і достовірними  є відомості про неї.

Інформуємо, що відомості про земельні ділянки можуть містити помилки у відомостях про земельну ділянку, які  могли бути  допущених у різні часи та з різних причин.

Загалом відповідно до ст.138 Порядку ведення Державного земельного кадастру, Затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України, помилками у Державному земельному кадастрі є:

1) технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру;

2) технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру (в тому числі технічна помилка у документах, на підставі яких внесені відомості до Державного земельного кадастру);

3) помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель (в тому числі виявлена після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою);

4) помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії;

5) технічна помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в Державному реєстрі земель;

6) помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки;

7) помилка у застосуванні систем координат для земельних ділянок, які були зареєстровані до 1 січня 2013 р. та перенесені до Державного земельного кадастру.

На сьогодні під керівництвом Держгеокадастру та координацією Головного управління  Держгеокадастру у Полтавській області  триває процес наповнення, актуалізації та виправлення відомостей про земельні ділянки, на які були видані правовстановлюючі документи, а відомості про такі земельні ділянки не внесені  з певних причин до системи Державного земельного кадастру.

Цю роботу на місцях виконують державні кадастрові реєстратори.

Узагальнюючи причини помилок, які виявляються як державними кадастровими реєстраторами так і самими землевласниками, землекористувачами на місцях можна виокремити найпоширеніші з них, а саме:

-          інформація про ділянку зберігалася лише в паперовій формі і її ще не переведено у цифровий формат (електронний документ відсутній), отже, не завантажено в систему (як правило це ділянки з правовстановлюючими документами, виданими до 2004 року);

-          відсутній електронний документ (обмінний файл), при цьому в технічній документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки відсутній каталог координат поворотних точок меж земельної ділянки;

-         каталоги координат в документації із землеустрою надані в умовній або місцевій системі  координат, які неможливо привести до діючих систем координат, які використовуються системою Державного земельного кадастру;

-          ділянка перетинається з іншою ділянкою і/або її місцезнаходження не відповідає фактичному розташуванню на місцевості (в натурі).

 Коли є сумніви у достовірності даних про земельну ділянку або коли інформація про ділянку в Державному земельному кадастрі відсутня взагалі кадастровими реєстраторами здійснюються пошуки інформації та перевірка відомостей перед тим, як внести їх до Державного земельного кадастру. Пошуки відповідних матеріалів та документів ускладнюються тим, що в переважній більшості таких випадків землевпорядні організації, які виготовляли технічну документації із землеустрою і мали відповідати за якісне виконання землевпорядних робіт, припинили свою діяльність або взагалі відомості про виконавця робіт із землеустрою у районному відділі  Держгеокадастру відсутні.

Звертаємо увагу, що саме власники,  землекористувачі передовсім повинні бути зацікавлені в тому щоб земельна ділянка була внесена до системи Державного земельного кадастру та  коректно відображена.

Додатково інформуємо, що одним із шляхів виправлення помилок внаслідок неякісного виконання робіт із землеустрою чи відсутності відповідних матеріалів і документів щодо відведення земельної ділянки і на яку видано правовстановлюючий документ є виготовлення документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості).

Земельна ділянка, яка не зареєстрована в Державному земельному кадастрі  підлягає проведенню державної реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі, що передбачено пунктом 115 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 року № 1051(далі-Порядок)  «державна реєстрація земельних ділянок, переданих у власність (користування) без проведення їх державної реєстрації (у тому числі у разі, коли відомості про земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 2004 року, не внесені до Державного реєстру земель, здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за заявою власників (користувачів) земельних ділянок державної чи комунальної власності) в порядку визначеному п. 107-115 Порядку для державної реєстрації земельної ділянки».

  На підтвердження державної реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі заявнику безоплатно надається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

 

Шановні власники та користувачі земельних ділянок!

 

При  виявленні  Вами  не внесення  з  певних причин до системи Державного земельного кадастру  відомостей про Ваші земельні ділянки, що перебувають у власності чи користуванні на умовах оренди, прошу звернутися до ліцензованих та сертифікованих виконавців робіт із землеустрою та оцінки земель, для виготовлення вищевказаної документації із землеустрою, після чого необхідно звернутися  до Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Карлівської міської ради (адреса: м. Карлівка, вул. Полтавський шлях, 42/2Б)  і замовити безоплатну  адміністративну послугу  «Державна реєстрація земельної ділянки» з метою наповнення, актуалізації та виправлення відомостей про земельні ділянки в Державному земельному кадастрі та унеможливлення   ризиків  рейдерства.

 

 

 

Начальник відділу                                                                   Оксана ІВАНІЩАК